Білоцерківський колегіум

Знання є сила, освіта - капітал.
Отто Вільман

Ukraine   English   Deutsch   France   Spain

» Технології » Анотований каталог матеріалів ІІІ Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти-2012"

Анотований каталог матеріалів ІІІ Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти-2012"

1. Редченко Т.В., Стороженко Н.М. Англійська мова у світі: програма спецкурсу. – Біла Церква: Колегіум, 2011 – 20 с.
Програма курсу передбачає ознайомлення учнів з культурою країн, мова яких вивчається. Курс сприяє удосконаленню в учнів навичок володіння англійською мовою, практичному застосуванню набутих знань, розвиває уміння створювати та захищати власні проекти. Курс рекомендовано до вивчення учнями 9 (10) класів на етапі допрофільної та профільної підготовки у класах філологічного та суспільно-гуманітарного напрямку.
Адресовано вчителям іноземних мов загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
2. Редченко Т.В., Мотижен С.В. Країнознавство Великобританії: програма спецкурсу. – Біла Церква: Колегіум, 2011 р. – 26 с.
Актуальність і новизна програми полягає в тому, що вивчення даного курсу дасть змогу учням ознайомитися з іншомовною культурою та вдосконалити навички володіння англійською мовою, оцінювати культуру країни, мова якої вивчається, у порівнянні з культурою власної країни, самостійно застосовувати набуті знання і вміння в процесі використання проектної методики. Курс рекомендовано для вивчення учнями 8 (9) класів на етапі допрофільної підготовки у класах філологічного та суспільно-гуманітарного напрямків.
Адресовано вчителям іноземних мов загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
3. Скрипчук Н.В., Редченко Т.В., Мотижен С.В. Писемне мовлення: програма спецкурсу. – Біла Церква: Колегіум, 2011 р. – 15 с.
Актуальність і новизна даного курсу полягає в тому, що він дасть змогу учням глибше оволодіти навичками написання основних творчих письмових робіт, різних видів листів, дізнатися про особливості їх оформлення, опанувати відповідними мовними кліше, які використовуються у діловому мовленні. Засвоєння курсу сприяє виробленню в учнів навичок створення індивідуальних та колективних проектів. Рекомендовано для вивчення учнями 9, 11 класів усіх типів навчальних закладів з метою підготовки до державної підсумкової атестації з іноземних мов.
Адресовано вчителям іноземних мов загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
4. Шевченко О.М. Іспанська мова. Курс для початківців: Збірник програм факультативних курсів. – Біла Церква: Колегіум, 2011 – 95 с.
У збірнику представлено програми факультативних курсів з іспанської мови для здійснення допрофільної підготовки у 8-9 та профільної підготовки у 10-11 класах філологічного та суспільно-гуманітарного напрямку. Головна мета даних курсів полягає в удосконаленні іншомовного спілкування учнів, формуванні високого рівня комунікативної та соціокультурної компетенцій.
Рекомендовано до використання у загальноосвітніх школах, спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов, ліцеях, гімназіях, колегіумах.
5. Павлюк Г.О., Паливода І.І. Все про японську мову. Курс для початківців: програма факультативного курсу. – Біла Церква: Колегіум, 2011 – 19 с. + СD-диск («Збірник лексико-граматичних вправ»).
Актуальність і новизна програми полягає в тому, що оволодіння японською мовою сприяє розвитку в учнів можливостей використовувати її як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій в умовах багатонаціонального і полікультурного світового простору. Даний курс розрахований на вивчення учнями 8 (9) класів японської мови протягом одного навчального року. Для забезпечення відповідного рівня викладання до програми додається СD-диск «Збірник лексико-граматичних вправ «Японська мова. Курс для початківців».
Рекомендовано до використання у загальноосвітніх школах, спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов, ліцеях, гімназіях, колегіумах.
6. Рибак Н.О, Іванченко В.Ф., Єнтіс Т.А. Скляров Р.В., Гайдаєнко О.А. Основи оподаткування в Україні: програма факультативного курсу. – Біла Церква: Колегіум. – 14 с.
Метою курсу є формування у молоді елементів податкової грамотності, дисципліни у сплаті податків, високої громадянської та економічної самосвідомості, підготовки їх до навчання у вищих навчальних закладах економічного спрямування. Програма передбачає розгляд тем щодо становлення і розвитку податків і податкових систем у світі від найдавніших часів і до сьогодення, а також містить детальне знайомство із системою оподаткування в Україні.
Адресовано вчителям географії та економіки, які викладають у 10-11 класах економічного та економіко-математичного профілів ліцеїв, гімназій, колегіумів, загальноосвітніх шкіл.
7. Цибко В.В. Введення у фрактальний аналіз: програма курсу за вибором. – Біла Церква: Колегіум, 2011р – 18 с.
Актуальність і новизна запропонованої програми полягає в тому, що в останні роки більше уваги приділяється застосуванню математики у практичній діяльності в різних галузях науки. Метою курсу є ознайомлення з такими розділами математики, які дозволяють суттєво розширити дослідницький потенціал обдарованої дитини, поглибити її математичні знання, сформувати уявлення про фрактали, дослідити математичне підгрунття фрактального руху. Курс рекомендовано для вивчення учнями 11-их класів математичного, фізико-математичного, економічного та природничого профілів.
Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
8. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. Позакласна робота в системі профільної освіти: збірник матеріалів для проведення позакласних заходів. – Біла Церква: Колегіум, 2011. – 116 с. + 1 СD-диск (мультимедійні презентації). 
У збірнику вміщено сценарії як традиційних шкільних свят, так і добірку позакласних заходів у системі профільної освіти. Дані матеріали оригінально й цікаво розкривають основні напрямки виховної роботи в закладі освіти, вирізняються тематичною різноманітністю та доступністю впровадження. На СD-диску представлено мультимедійні презентації, які доповнюють зміст позакласного заходу та сприяють поглибленню його виховного аспекту.
Адресовано заступникам директорів із виховної роботи, педагогам-організаторам, класним керівникам 8-11 класів, керівникам гуртків, учителям-предметникам.
9. Склярова Г.М., Сіманова Т.М., Гайдаєнко О.А., Дудка Л.В., Яременко Л.П., Войтенко О.П. Програма розвитку Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради Київської області на 2011-2015 рр. – Біла Церква, 2011. – 88 с.
Представлено матеріали, які обґрунтовують мету і завдання діяльності та розвитку Білоцерківського колегіуму, розкривають принципи функціонування навчального закладу, зміст організаційного та методичного супроводу його інноваційної діяльності. Програма містить Концепцію та 16 проектів, які охоплюють різні аспекти діяльності сучасного навчального закладу України.
Запропоновані матеріали можуть бути творчо використані в практичній діяльності як початкуючими, так і досвідченими керівниками загальноосвітніх навчальних закладів.
10. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. Центр виховної роботи колегіуму: збірник матеріалів із досвіду роботи. – Біла Церква: Колегіум, 2011. - 56 с.
У збірнику представлено матеріали щодо організації системи виховної роботи в колегіумі. Подано Концепцію діяльності Центру виховної роботи, його структурно-змістову модель, колегіальні проекти, підбірку організаційних та методичних матеріалів.
Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, класним керівникам, вихователям, педагогам-організаторам.
11. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Підготовка обдарованих учнів до дослідницької діяльності: збірник матеріалів. – Біла Церква: Колегіум, 2011. - 35 с.
У збірнику представлено систему роботи навчального закладу з підготовки обдарованих учнів до дослідницької діяльності. У матеріалах вміщено концепцію діяльності та статут наукового товариства колегіантів, структурно-змістову модель, положення про учнівську науково-дослідницьку діяльність, організаційні накази, підбірки тем учнівських наукових робіт за секціями та відділеннями, а також представлено співпрацю колегіуму з вищими закладами України.
Матеріали рекомендовані для використання заступниками директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителями-предметниками, керівниками гуртків, секцій, студій, усім, хто займається організацією учнівської науково-дослідницької діяльності.
12. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. Правова освіта колегіантів: збірник матеріалів із досвіду роботи. – Біла Церква: Колегіум, 2011. – 41 с.
У збірнику представлено систему роботи закладу з організації правової освіти та правового виховання в умовах профільного навчання. У матеріалах вміщено Концепцію правоосвітньої діяльності колегіуму, аналітичні, організаційні та методичні матеріали, подано структурно-змістову модель учнівського самоврядування, а також представлено матеріали з досвіду роботи Правового клубу «Феміда».
Адресовано учителям-предметникам, педагогам-організаторам, заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, а також керівникам гуртків, студій, клубів.
13. Сіманова Т.М., Бесараб В.О., Козаченко О.І., Цибко В.В. Розвиток творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання: збірник матеріалів семінару-практикуму для вчителів математиків. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 34 с.
У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів математики викладено теоретичні засади розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання у класах економічного профілю, подаються розробки уроків, факультативних занять та позакласних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах економічного профілю, вміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів.
Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
14. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Смаглюк І.І., П’ятецька А.М., Туліветрова Н.М., Шульга С.В. Сучасні підходи до організації мовно-літературної освіти у філологічних класах: збірник матеріалів семінару-практикуму для вчителів української мови та літератури. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 32 с.
У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів української мови та літератури викладено теоретичні засади сучасних підходів до організації мовно-літературної освіти у філологічних класах, подаються розробки уроків, факультативних занять та позакласних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах філологічного профілю, вміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів.
Адресовано вчителям української мови та літератури загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
15. Гайдаєнко О.А., Яременко Л.П. Сучасні підходи до формування економічних та географічних компетентностей старшокласників в умовах профільної освіти: збірник матеріалів семінару-практикуму для вчителів географії та економіки. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 43 с.
У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів географії та економіки викладено теоретичні засади сучасних підходів до формування економічних та географічних компетентностей старшокласників в умовах профільної освіти, подаються розробки уроків, занять природничого гуртка та позакласних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах економічного профілю, вміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів.
Рекомендовано до використання вчителями географії та економіки загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
16. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. На шляху до європейської інтеграції: збірник матеріалів з досвіду роботи. – Біла Церква: Колегіум, 2011. – 43 с.
У збірнику вміщено матеріали з досвіду роботи Центру молодіжної дипломатії та європейського клубу «Патріот» Білоцерківського колегіуму: положення, проекти, методичні матеріали, сценарії заходів.
Адресовано керівникам європейських клубів, педагогам-організаторам, класним керівникам, вихователям, студентам педагогічних вузів.
17. Склярова Г.М., Ільїна О.С. Філософські читання – 2010: збірник матеріалів учнівської науково-практичної конференції. – Біла Церква: Колегіум, 2010. – 83 с.
Збірник містить тези виступів учасників першої в м. Біла Церква учнівської науково-практичної конференції «Діалог філософії та літератури» у секціях «Філософія та українська література» і «Філософія та зарубіжна література».
Адресовано вчителям історії, філософії, літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
18. Цибко В.В. Портфоліо учителя математики: збірник матеріалів з конкурсу «Учитель року – 2010». – Біла Церква: Колегіум, 2012. - 30 с.
У збірнику представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя щодо використання проектних технологій на уроках математики. Подано розробки уроків, учнівські проекти, матеріали тренінгів, заліків, конкурсних завдань.
Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям математики загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
19. Туліветрова Н.М. Портфоліо учителя світової літератури: збірник матеріалів з конкурсу «Учитель року – 2011». – Біла Церква: Колегіум, 2012. - 55 с.
У збірнику представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя щодо використання методу проектів на уроках світової літератури як фактору розвитку інформаційної культури колегіантів. Подано розробки уроків, учнівські проектні дослідження, навчальні проекти, сценарії заходів, літературні диктанти тощо.
Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям світової літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
20. Фареник Ю.М. Портфоліо учителя фізичної культури: збірник матеріалів з конкурсу «Учитель року – 2012». – Біла Церква: Колегіум, 2012. - 35 с.
У збірнику представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя фізичної культури щодо формування в учнів стійкого інтересу до занять фізичною культурою і спортом, впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках та в позаурочній діяльності. Подано розробки уроків з варіативного модуля «Баскетбол» (11 клас), «Легка атлетика» (10 клас), методичні рекомендації щодо використання елементів сугестивного навчання на уроках фізичної культури.
Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям фізичної культури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
21. Тимошенко Ю.І. Використання інформаційних технологій на заняттях фізичного лабораторного практикуму: збірник матеріалів. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 31 с. 
У збірнику представлено матеріали щодо організації та проведення фізичного лабораторного практикуму з використанням інформаційних технологій. У матеріалах вміщено теоретичні відомості, зразки завдань, інструктивні картки та методичні рекомендації.
Адресовано вчителям фізики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
22. Гайдаєнко О.А. Сучасні підходи до організації та проведення практичних робіт з географії в умовах профільного навчання: збірник матеріалів для проведення практичних робіт. – Біла Церква: Колегіум, 2012. - 48 с. 
У збірнику представлено матеріали щодо організації та проведення практичних робіт з географії у 10 класі. У матеріалах вміщено теоретичні відомості, зразки завдань, інструктивні картки, проблемні запитання та методичні рекомендації.
Адресовано вчителям географії загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням природничих дисциплін, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
23. Сіманова Т.М., Цибко В.В., Козаченко О.І., Бесараб В.О. Контрольні роботи з алгебри та алгебри і початків аналізу: збірник для 8-11 класів. - Біла Церква: Колегіум, 2012. - 56 с. 
У даному збірнику міститься повна добірка тематичних контрольних робіт з курсу алгебри (поглиблене вивчення) для 8-го та 9-го класів, а також з курсу алгебри та початків аналізу (профільний рівень) для 10-11 класів за І семестр. Різнорівневі завдання дібрано відповідно до чинних програм для поглибленого та профільного вивчення математики. Збірник допоможе вчителю ефективно здійснювати тематичний контроль навчальних досягнень учнів, адже кожна контрольна робота містить кілька варіантів, у яких є завдання початкового, середнього, достатнього і високого рівня.
Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
24. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Науковий вісник – 2009: збірник тез учнівських науково-дослідних робіт у системі МАН. - Біла Церква: Колегіум, 2009. - 50 с. 
Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які були представлені колегіантами для захисту у Малій академії наук в секціях історії, історії України, української мови, української літератури, англійської мови, російської мови, прикладної математики, мікроекономіки, макроекономіки, психології, мистецтвознавства, права, етнології, фольклористики, історичного краєзнавства, сільського господарства, транспортних систем, засобів та обладнання.
Рекомендовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
25. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Науковий вісник – 2010: збірник тез учнівських науково-дослідних робіт у системі МАН. Частина І. - Біла Церква: Колегіум, 2010. - 44 с. 
Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які були представлені колегіантами для захисту у Малій академії наук в секціях історичного краєзнавства, географії, геології, права, літературної творчості, зарубіжної літератури, української мови, фольклористики, мистецтвознавства, англійської мови.
Рекомендовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
26. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Науковий вісник – 2010: збірник тез учнівських науково-дослідних робіт у системі МАН. Частина ІІ. - Біла Церква: Колегіум, 2010. - 43 с. 
Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які були представлені колегіантами для захисту у Малій академії наук в секціях машинобудування, механіки, матеріалознавства та матеріалообробки, інформаційних телекомунікаційних систем та лабораторій віддаленого доступу, екологічно безпечних технологій ресурсозбереження та альтернативної енергетики, мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм, прикладної математики, експериментальної фізики, екологічної теорії та історії економічної думки, мікроекономіки та макроекономіки, ботаніки та зоології, психології, аграрних наук, медицини.
Рекомендовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
27. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Науковий вісник – 2011: збірник тез учнівських науково-дослідних робіт у системі МАН. - Біла Церква: Колегіум, 2011. - 41 с. 
Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які були представлені колегіантами для захисту у Малій академії наук в секціях історії України, історичного краєзнавства, географії, правознавства, релігієзнавства та історії релігії, української мови, фольклористики, мистецтвознавства, англійської мови, іспанської мови, математики, прикладної математики, експериментальної фізики, мікроекономіки та макроекономіки, психології, агрономії.
Рекомендовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
28. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Науковий вісник – 2012: збірник тез учнівських науково-дослідних робіт у системі МАН. - Біла Церква: Колегіум, 2012. - 91 с. 
Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які були представлені колегіантами для захисту у Малій академії наук в секціях журналістики, історії України, соціології, філософії, української літератури, англійської мови і літератури, прикладної математики, астрономії та астрофізики, мікроекономіки та макроекономіки, загальної біології, ветеринарії та зоотехнії, географії та ландшафтознавства, геології, релігієзнавства та історії релігії, технологій програмування, математики, математичного моделювання, фінансів, грошового обігу і кредиту, психології, хімії, лісознавства, мистецтвознавства, правознавства, технічних процесів та перспективних технологій, зарубіжної літератури, фольклористики, української мови, експериментальної фізики, охорони довкілля та раціонального природокористування.
Адресовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
29. Кравчук Н.Л. Мультимедійний супровід занять факультативного курсу «Англійська мова в світі»: збірник матеріалів. СD-диск - Біла Церква: Колегіум, 2012. 
Даний диск містить комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на заняттях спецкурсу «Англійська мова у світі» в 9 (10) класах для пояснень нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих знань, умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій на етапі допрофільної та профільної філологічної освіти.
Адресовано учителям англійської мови загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
30. Туліветрова Н.М. Конструктор уроків із світової літератури для учнів 8-11 класів: мультимедійна бібліотека для вчителя. СD-диск. - Біла Церква: Колегіум, 2012. 
Мультимедійна бібліотека «Конструктор уроків із світової літератури для учнів 8-11 класів» може стати у нагоді творчим учителям, використовують інтерактивні методи і форми роботи для проведення цікавих та змістовних уроків світової літератури у 8-11 класах. Мультимедійна бібліотека у своєму складі містить презентації за такими розділами: «Періоди, напрями і течії у світовій літературі», «Біографії зарубіжних письменників», «Твори світового письменства».
Адресовано вчителям світової літератури загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
31. Цибко В.В. Мультимедійний супровід уроків алгебри у 8 класі: збірник матеріалів. СD диск. - Біла Церква: Колегіум, 2012.
Даний диск містить комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках алгебри у 8 класі для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій на етапах допрофільної математичної освіти.
Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
32. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. Науковий вісник – 2010: збірник матеріалів у двох частинах. СD диски. - Біла Церква: Колегіум, 2012.
Дані диски містять презентації Power Point, які представлені як супровід учнівських науково-дослідницьких робіт та є результатом підготовки до участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт у системі МАН.
Адресовано вчителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств, загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
33. Гайдаєнко О.А. Мультимедійний супровід уроків економічної та соціальної географії світу: збірник матеріалів. СD диски. - Біла Церква: Колегіум, 2012.
Даний диск містить комплекс розроблених учителем та учнями презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках географії в 10 класі для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих умінь та навичок, а також перевірки сформованості навчальних компетенцій на етапі профільної економічної освіти.
Адресовано учителям географії, загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
34. Шевченко О.М. Мультимедійний супровід уроків іспанської мови: збірник матеріалів. СD диск. - Біла Церква: Колегіум, 2012.
Даний диск містить комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на факультативних заняттях з іспанської мови у 8-9 та 10-11 класах для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих знань умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій на етапі допрофільної та профільної філологічної освіти.
Адресовано учителям-предметникам загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
35. Орлюк Л.В. Мультимедійний супровід уроків з курсу «Захист Вітчизни» для 10-11 класів: збірник матеріалів. СD диски. - Біла Церква: Колегіум, 2012.
Даний диск містить комплекс розроблених учителем та учнями презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках курсу «Захист Вітчизни» для учнів 10-11 класів під час пояснення нового матеріалу, відпрацювання здобутих умінь і навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій.
Адресовано вчителям курсу «Захист Вітчизни», біології загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.


2261 Переглядів.

А також по темі:

Опитування

Архів новин

Квітень 2024 (16)
Березень 2024 (34)
Лютий 2024 (29)
Січень 2024 (40)
Грудень 2023 (35)
Листопад 2023 (42)
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149. тел. (04563) 6-03-90, (04563) 6-45-70 bckolegium{a}ukr.net

Схема проїзду
MakeUp © 2010 Арт-Студия Foto-Fact
Copyright © 2010 -    Білоцерківський колегіум