Білоцерківський колегіум

Знання є сила, освіта - капітал.
Отто Вільман

Ukraine   English   Deutsch   France   Spain

» Список статей за Липень 2022 року

28 липня – День державності України

Сьогодні, 28 липня 2022 року, Україна вперше відзначає нове державне свято — День української державності.

28 липня – День державності України

Про його започаткування президент України Володимир Зеленський оголосив рік тому, 24 серпня 2021-го, у день святкування 30-річчя незалежності України та в прямому ефірі підписав указ Про День української державності.

Цей документ започатковує традицію відзначати нове свято щороку 28 липня — у День Хрещення Київської Руси-України. Досі саме в цей день Україна вшановувала одного з перших своїх державотворців — святого рівноапостольного Володимира Великого, князя Київського.

В президентському указі зазначено, що історія української державності сягає своїм корінням «часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя Київського Володимира Великого». Саме він, прийнявши у 988 році християнство, «засвідчив цивілізаційний вибір Київської Руси».

В указі також зазначено, що День української державності Україна святкує, керуючись Актом проголошення незалежності від 24 серпня 1991 року, який був схвалений 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням.

У цей день українське суспільство також вшановує пам’ять та засвідчуючи повагу до діяльності Тараса Шевченка, Миколи Костомарова, Володимира Антоновича, Михайла Драгоманова, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського, а також інших «видатних представників національної еліти та борців за державність і незалежність України».

«Ми — молода родина зі славетної династії Київської Русі - України. З роду засновників. Роду хрестителів. З хороброго роду. Мудрого роду. Козацького роду. Ми не сироти й не знайди. Ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи, — сказав Зеленський, виступаючи на Майдані в серпні 2021-го з нагоди 30-ї річниці незалежності. — Тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності - у день Хрещення Київської Русі - України».

 

Креативне мислення: чи можливо оцінити та як його перевірити?

 

Освіторія знайомить із основними тезами рамкового документу PISA про креативне мислення та його оцінювання. Що таке креативне мислення (КМ) та які його передумови? Як школи можуть залучати учнів до креативної діяльності? Що гальмує розвиток КМ? А ще рамковий документ пропонує зразки тестових завдань, які дозволяють оцінити різні аспекти креативного мислення.

 

 

Креативне мислення – інноваційна галузь PISA-2022

У поточному циклі PISA в 2022 році інноваційною галуззю стало «Креативне мислення». Креативне мислення – компетентність особистості продуктивно залучатися до генерування, оцінювання та вдосконалювання ідей, результатом чого може стати прийняття оригінальних та ефективних рішень, поступ у знаннях і дієвий прояв фантазії.

Відповідно до такого розуміння креативного мислення, для розроблення інструментів оцінювання рівня сформованості в 15-річних підлітків відповідної когнітивної спроможності автори передусім виокремили дві змістові категорії – «Креативне вираження» та «Створення знань і креативне розв’язання проблем». Ці категорії відображають той науково доведений факт, що креативність дещо по-різному виявляється в разі, коли людині доводиться мати справу з мистецькими чи науково-дослідницькими проблемами або життєвими ситуаціями.

 

 

Розуміння й оцінювання креативного мислення на шкільних заняттях

На схемі нижче зображено ключові моменти спостереження за креативним мисленням на заняттях у закладах освіти та взаємозв’язки між відповідними його елементами. Ця модель ґрунтується на п’ятивимірній моделі креативного мислення, запропонованій Стратегічною консультативною групою експертів із креативного мислення OECD.

Заклад освіти може впливати на декілька аспектів внутрішніх ресурсів учнів для залучення дітей до креативної діяльності:

 • на когнітивні вміння;
 • їхню галузеву підготовку (специфічні для галузі знання й досвід);
 • відкритість до нових ідей і досвіду;
 • бажання співпрацювати з іншими й розвивати ідеї інших;
 • бажання наполегливо прагнути іти до своїх цілей, навіть стикаючись зі складними умовами;
 • віру у власну спроможність бути креативним (цілеспрямованість і переконання);
 • мотивацію до виконання завдань.

 

 

6 передумов креативного мислення

 

1. Когнітивні вміння

Для креативного мислення потрібно чимало когнітивних умінь. Зокрема, конвергентне й дивергентне мислення.

Конвергентне мислення – здатність застосовувати загальноприйняті та логічні стратегії пошуку, як розпізнавання та прийняття рішень щодо збереженої інформації з метою продукування відповіді.

Дивергентне мислення – здатність керуватися новими підходами й продукувати оригінальні ідеї, утворюючи несподівані комбінації з наявної інформації й застосовуючи такі здібності, як семантична гнучкість, легкість асоціацій, ідеація (оперування абстрактними образами). ДМ дає такі відповіді, яких, можливо, раніше не існувало, і які часто є новими, незвичними або дивними.

 

2. Галузева підготовка

Це наявність у людини базових знань і певного рівня досвіду в конкретній галузі для успішного виконання креативної роботи. Припускається, що чим більшим обсягом знань володіє особа і що чим краще вона розуміє зв’язки між елементами галузевої інформації, тим вищою є ймовірність того, що вона зможе згенерувати якусь креативну ідею.

 

3. Відкритість до досвіду й інтелекту

У багатьох креативних людей є спільний набір основних (ядерних) характеристик, але передусім це «відкритість» – як «відкритість до досвіду», так і «відкритість до інтелекту». Саме відкритість до досвіду – той вимір особистості, який істотно й позитивно корелює з креативними досягненнями в усіх галузях. Це означає сприйнятливість особи до нових ідей, уяви та фантазії. Ну а «відкритість до інтелекту» особливо корелює з науковою креативністю.

 

4. Цілеспрямованість і переконання до власних креативних вмінь

Було виявлено, що наполегливість, стійкість і креативна самоефективність є тими ставленнями, які впливають на креативність завдяки тому, що забезпечують людину сильним відчуттям цілеспрямованості, чітким баченням цілей і вірою у власну здатність досягти цих цілей.

Наполегливість – це здатність особи старанно продовжувати докладати зусиль для досягнення своєї мети, не зважаючи на труднощі.

Стійкість – це витримка та здатність долати труднощі для досягнення своєї мети. Обидві ці риси мають важливе значення для креативності.

Здатність зосереджувати свої зусилля впродовж тривалого часу й стійко протистояти фрустрації є важливим складником креативної спроможності людини.

Цілеспрямованість і переконання щодо власної креативності теж тісно взаємопов’язані: окремі дослідники вважають креативну самоефективність важливою для визначення того, чи буде людина продовжувати докладати зусиль, зіткнувшись із перепонами (тобто проявляти наполегливість), і чи досягне вона врешті-решт успіху (тобто проявить стійкість) у креативному виконанні завдань. На ці переконання, своєю чергою, може впливати історія попередніх досягнень, настрій і соціальне середовище, у якому виконується завдання.

Отже, зусилля для стимулювання креативного мислення на заняттях у закладах освіти можна спрямовувати на посилення впевненості учнів у власних креативних здібностях і своїй здатності самостійно регулювати ставлення й поведінку – зокрема й наполегливість та стійкість.

 

5. Активність у співпраці

Креативна робота є результатом взаємодії між людиною та її середовищем, зокрема іншими людьми в цьому середовищі. Креативне мислення та залученість до креативності таким чином структуруються як безперервний цикл «діяльності» (дій, спрямованих на середовище) та «переживання» (отримання реакцій від зовнішнього середовища). У результаті спільної взаємодії команда може знайти нові розв’язання складних проблем, які одна людина знайти не спроможна.

Члени команди, входячи в комплексний цілеспрямований, адаптивний, імпровізаційний і постійно актуалізовуваний процес, разом установлюють цілі та відстежують прогрес. Але різні члени команди беруть на себе різний рівень лідерства з урахуванням власних сил.

Школи можуть забезпечувати плідне середовище, в якому учні зможуть досліджувати та розвивати будь-чиї ідеї в процесі ітерацій (постійних спроб) і таким чином спільно створювати нові знання. Учні повинні навчитися надихатися ідеями інших людей та цінувати співавторство й колективну діяльність.

 

6. Мотивованість до виконання завдань

Люди, навіть маючи ідеальну сукупність компонентів для значного креативного потенціалу, усе одно можуть не продукувати креативні результати, якщо вони не достатньо мотивовані до цього.

Мотивація до креативності може бути як внутрішньою, так і зовнішньою. Ті особи, які відчувають внутрішню мотивацію до виконання завдань, уважають свою роботу значущою, займаються нею лише в задоволення, з власного інтересу або через бажання подолати певний виклик. Вони відносно нечутливі до стимулів, будь-яких непередбачених ситуацій чи інших зовнішніх впливів.

Новітні теорії визнають, що зовнішня мотивація, як-от тиск (наприклад, наближення кінцевого терміну виконання роботи (дедлайну) або винагорода (наприклад, заохочення та визнання), може успішно мотивувати людину бути наполегливою у своїх креативних починаннях.

 

 

Які є соціальні аспекти креативного мислення?

 • Культурні норми й очікування

  Культурні норми й очікування впливають на креативне мислення, оскільки вони можуть впливати на навички й когнітивні процеси, формування яких в собі особа вважає пріоритетом, на актуальність цінностей, які формують розвиток особистості, та на різницю в очікуваннях щодо результатів креативної діяльності в певному суспільстві.
 • Освітні підходи

  Відповідно до інвестиційної теорії креативності, креативність – це значною мірою рішення, яке будь-хто може прийняти, але насправді мало хто приймає, побоюючись, що соціальні наслідки такого рішення будуть надмірно серйозними. Тому-бо й надвзичайно важливо, щоб школа стимулювала учнів і студентів креативно мислити, посилюючи в них бажання креативити й послаблюючи побоювання щодо соціальних наслідків від цієї діяльності.
 • Мікроклімат на заняттях у закладах освіти

  Неформальний зворотний зв’язок, постановка цілей, позитивні виклики, робота в команді, відносна свобода у виконанні завдань та належне визнання й стимулювання розробляти нові ідеї – усе це є передумовами середовища для креативності.

  І навпаки, жорстка критика нових ідей, прагнення зберегти статус-кво, небажання ризикувати перед вищим керівництвом і надмірний тиск часових обмежень є тими чинниками середовища, які можуть гальмувати креативність.

 

 

Що заважає формувати креативне мислення?

Для шкіл склали перелік практик, які можуть перешкоджати формуванню креативного мислення учнів:

 • Постійне повторення думки про те, що існує лише один правильний спосіб виконання завдання й лише одна правильна відповідь на запитання;
 • Культивування в системі ставлень ідеї про необхідність підпорядкування й страху перед авторитетом;
 • Дотримання будь-якою ціною плану проведення занять;
 • Просування переконань про те, що оригінальність є рідкісною якістю;
 • Пропагування ідей щодо розмежованості знань;
 • Стримування цікавості й допитливості;
 • Заперечення того, що навчання й розв’язання проблем мають бути цікавими;

Учителі найчастіше намагаються креативно викладати матеріал і розвивати в учнів і студентів креативність у такому освітньому середовищі, яке заохочує до інновацій та допускає пов’язані з ними ризики. Вчителям варто допомагати учням розуміти, у яких завданнях і як саме можна застосовувати креативне мислення.

 

 

Завантажити і ознайомитись із повним документом ви можете тут:

КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ: РАМКОВИЙ ДОКУМЕНТ

В ньому ви знайдете вичерпну інформацію про:

 • Зразки тестових завдань, які дозволяють оцінити аспекти креативного мислення;
 • Основні галузі оцінювання креативного мислення в PISA-2021;
 • Як нараховуються бали за виконання завдань.

 

 

PISA: для кого і навіщо – коротка довідка

Міжнародне дослідження якості освіти PISA (Programme for International Student Assessment) сьогодні є одним із найбільших і найпотужніших порівняльних досліджень у галузі освіти. У глобальному проєкті станом на 2022 рік беруть участь майже 90 країн та економік світу. Завдяки цьому вони мають змогу регулярно отримувати об’єктивну інформацію про якість функціонування своїх систем загальної середньої освіти шляхом оцінювання грамотності (компетентності) 15-річних підлітків — тієї категорії молодих громадян, які мають можливість або продовжити здобувати освіту на наступному рівні освіти, або ж вийти на ринок праці. Україна доєдналася до співтовариства учасників PISA у 2016 році для участі в циклі PISA-2018.

У кожному циклі оцінювання грамотності 15-річних підлітків здійснюють із трьох основних (ключових) галузей: читацької, математичної та природничо-наукової, – добре орієнтування в яких, за обґрунтованими переконаннями науковців, може свідчити про готовність молодої людини до активної участі в житті суспільства. 

 

 

Фінальна інструкція до НМТ 2022: дати, запрошення, е-кабінет, мотиваційний лист

Основна сесія національного мультипредметного тесту триватиме з 18 липня до 10 серпня 2022 року. На сьогодні вже створено спеціальну онлайн-платформу для проведення оцінювання НМТ, а учасників просять нікому не повідомляти про час і місце тестування. Зібрали все актуальне про мультипредметний тест 2022 у нашому матеріалі: календар проведення і дати, безкоштовний онлайн-тренажер із проходження НМТ, інструкція з написання мотиваційного листа, прості й дієві поради з підготовки. 

Найбільша інструкція до НМТ 2022: дати та алгоритм дій вступника

Тут ви знайдете вичерпну інформацію про графік тестувань. Разом розберемось, що таке запрошення на НМТ і де його можна завантажити. Коли з’явилася можливість реєструвати е-кабінет вступника? Що треба знати учасникам додаткової сесії? Хто матиме можливість вступати до університету без складання мультипредметного тесту? В яких країнах можна пройти тестування? Як перевести тестові бали в рейтингові та дізнатись свій результат ще до оголошення офіційних результатів? І чи є шанс скласти НМТ, якщо не зареєструвався вчасно? 

Мотиваційний лист без помилок: структура, приклади, лайфхаки

Під час вступу 2022 долю багатьох абітурієнтів можуть вирішити не лише результати мультипредметного тесту, а й мотиваційний лист. Як написати його без помилок? Чого категорично не можна робити? А на чому, навпаки, слід наголошувати? У цьому матеріалі поради та приклади мотиваційних листів від викладачки платформи iLearn Анастасії Бречко.

Випускники оцінять: як хакнути НМТ?

Ділимося з вами структурою тесту та лайфхаками від викладачів iLearn про те, як зекономити нерви і спростити підготовку до НМТ 2022. Даємо короткі й влучні поради для складання тестів з математики, української мови, історії України.

25 найгостріших запитань про національний мультипредметний тест

Чому у 2022 році не можна було обійтися без тестів узагалі? Чи буде НМТ наступного року? Результати цьогорічного НМТ зараховуватимуть наступного року? Якщо результати на основній сесії не сподобаються, можна буде перескласти? Для чого ті коефіцієнти під час оцінювання НМТ? Чи всі люди з ООП зможуть пройти тестування? На найгостріші питання відповідає Тетяна Вакуленко, заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти.

Демонстраційний мультитест від iLearn для абітурієнтів

Просто зараз у вас є можливість пройти пробне і, що також важливо, безкоштовне тестування. Цей демонстраційний мультитест розробили викладачі платформи, щоб учні могли потренуватися проходити НМТ в умовах обмеженого часу. Дізнайтесь, як пройти тест, і перевірте себе.

 

Заспокоїтися перед НМТ: 12 парадоксальних порад психолога

 

Як там зазвичай? Усе повторіть, мисліть позитивно, глибоко дихайте, розслабтеся, не хвилюйтеся? Ні, все навпаки. Чому спрацьовують нестандартні дії та що конкретно робити перед національним мультипредметним тестом (НМТ)? Парадоксальні поради дає дитячий психолог Ольга Печій. 

 

1. Не вчіться, а вчіть когось

Що спадає на думку, якщо залишилося обмаль часу до тестування? Звісно, вчитися з ранку до ночі. Але стрес робить цей звичний процес не таким ефективним, як завжди. І що довше ви повторюєте матеріал протягом доби, то гірше він осідає в голові. Перерви допомагають не завжди і не повністю. 

Краще спробуйте навчити когось так, щоб він усе запам’ятав. Уявіть, що ви — репетитор, який готує до НМТ. По-перше, комусь вже це допоможе обманути підсвідомість, ніби перевіряти будуть не вас і напружуватися немає чого. Серйозна відповідальна справа стає грою — це теж розкриває наш потенціал. Бо креативність прокидається, коли є цікаві обставини та нестандартні умови. По-друге, коли ми пояснюємо, мозок намагається виокремити головне, відновити взаємозв’язки. По-третє, те, що ми не лише читали, а й проговорювали, краще запам’ятовується, бо підключається слухова пам’ять. 

Кого вчити? Якщо є час, пройдіть, так би мовити, кілька рівнів. Однокласник, який гірше вас знає матеріал, але вмотивований (бо теж чекає НМТ), — базовий рівень. Мама, трішки молодший брат чи сестра, інший родич, якому це все не потрібно, але слухає заради вас, — складний рівень. А просунутий — пояснити питання дитині 6–10 років так, щоб вона зрозуміла основне. Як казав Альберт Айнштайн: «Якщо ви не можете пояснити щось шестирічній дитині, ви самі цього не знаєте». А ось якщо можете, тестами вас не налякати!

 

 

2. Не заспокоюйтеся, а хвилюйтеся

Спокій — не ідеал, бо не дає продемонструвати все, на що ви здатні. Нетривалий стрес мобілізує всі сили. Гіпоталамус активно виробляє гормон норадреналін. А той покращує пам’ять, здатність до обробки інформації, концентрацію уваги. Саме через це приймати заспокійливі — погана ідея, все одно не будете на вершині можливостей. Вони допоможуть тільки якщо стрес тривалий, мозок різко втомлюється, й інші нейрохімічні процеси заважають вчитися. Тому хвилюватися слід правильно: «пунктирними лініями». Є стрес — немає — знов є. Змістіть акцент із тестування на кожен окремий блок інформації, яку треба згадати. 

А ще хвилювання слід пояснити самому собі (підсвідомості) не як страх, а як азарт. «Зможу чи ні? Слабо запам’ятати оце одне питання? А ще це? Якщо відповім правильно, дам собі нагороду. Є, ура! А із цим — ні, не вдалося. Нічого. Зараз заспокоюся, я ж іще не на НМТ. Знову спробую». 

 

 

3. Повторюйте не один предмет, а три

Ця порада підійде не всім, але існує чимало людей, в яких домінує права півкуля мозку. Ось для них це буде знахідкою. Учнів зазвичай привчають закінчувати одну справу, перш ніж починати іншу. Але люди, про яких ідеться, з образним мисленням, мають перемикатися, щоб зберігати високу працездатність. Якщо вони зосереджуються на чомусь одному, їхня ефективність падає. 

Спробуйте так: видрукуйте ймовірні запитання з трьох блоків НМТ (із демонстраційного тесту, наприклад), розріжте на «екзаменаційні білети» та перемішайте. Тягніть — згадуйте матеріал. Якщо відчуєте, що в голові прояснилося і менше хвилюєтеся, значить, це ваш шлях. 

 

 

4. Не розслабляйтеся, а напружте м’язи

Якщо відчуваєте, що надто напружені напередодні чи вже під час тестування, не змушуйте себе розслабитися. Адже для цього слід мати навичку. Якщо ж не вмієте знімати напруження, це спрацює навпаки, як з наказом не думати про зелену макаку. Обов’язково на думку спадає мавпа трав’яного кольору. Тобто увага на м’язових затисках збільшує їх. 

Скористайтеся натомість методом парадоксальної інтенції (спрямування мислення). Простіше кажучи, робіть усе навпаки. Напружте м’язи, як тільки можете, намагайтеся триматися так якомога довше. І раптом відчуєте, як обм’якнете і повністю розслабитеся. 

Це правило діє і напередодні перевірки знань: чергуйте повторення та  фізичні вправи. 

 

 

5. Не зубріть усю ніч, а відпочиньте

Здається логічним використати весь час, що є, напередодні НМТ. Але брак сну значно підвищує хвилювання, тривогу, погано впливає на пам’ять. Якщо спростити: людина, яка добре відпочила вночі, згадує і те, що ледь знала. А сонна забуває навіть знайоме. Тож ви можете повторити за ніч з десяток тем, але ризикуєте всім, що вивчили раніше.

 

 

6. Робіть шпаргалки, але залиште вдома

Коли людина намагається на невеличкій площі занотувати величезні обсяги інформації, вона автоматично обирає важливе, підкреслює зв’язки елементів. Також коли пишете, друкуєте, малюєте, ви залучаєте кінестетичну пам’ять, яка може бути міцнішою за зорову.

Підсвідомість теж можна обдурити: відповіді на запитання тепер можна помацати, і це дає відчуття, що все під контролем. Зі «шпорами» спокійніше? Чудово! Але залиште їх вдома. Ми не радимо зазіхати на академічну доброчесність. 

 

 

7. Тренуйтеся не відповідати, а пропускати запитання

Поширена помилка на тестуванні — застрявати на складних завданнях або тих, у відповідях на які маєте сумніви. Час минає, і можна впоратися з міцним горішком, але на десяток питань не встигнути відповісти. Оберіть ЗНО минулих років, безкоштовно пройдіть демонстраційний мультитест від iLearn, але цього разу зосередьтеся на часі. На що відповідаєте найдовше? Спробуйте щоразу збільшувати швидкість проходження тестування. Скажімо, до години замість двох. Для цього пропускайте те, що займає найбільше часу. Знайдіть оптимальний для себе варіант кількості та якості: щоб більшість відповідей ви встигали давати, але робили це швидко. 

Якщо (як у пораді №3) повторюєте по видруках, попросіть друга чи родича додати математичні завдання, які не мають розв’язання, неправильно сформульовані питання з історії тощо. Вчіться їх розпізнавати та спокійно відкладати.

Окрім того, що буде легше не застрягати, ви почуватиметеся спокійніше, адже на НМТ у вас так багато часу на відповіді!

 

 

8. Згадайте мінімум, а не максимум

Розкажіть (краще надиктуйте на аудіо) або запишіть усе, що знаєте з кожної теми, яка винесена на НМТ. Якщо якісь питання провисають, загалом це все одно ваш багаж. Те, що ви точно не забудете. Переслухайте, передивіться, зосередьтеся на тому, що вже є у вашій голові. Ви відчуєте, як стає спокійніше. Підсвідомості потрібні матеріальні підтвердження того, що ви знаєте. Ось тепер можна добирати там, де є прогалини в знаннях. Намагайтеся не вивчити кожну тему ідеально в останню мить, а проходитися по всьому обсягу. Перевіряйте себе кілька разів. Якщо багаж збільшується, ви на правильному шляху. Ваш мозок пересвідчиться, що панікувати не варто, і ймовірність зрозуміти більше питань тесту зросте.  

 

 

9. Не сидіть у тиші — співайте

Звуки заважають? Кому як. Одна з методик, яка дає змогу повторювати та заспокоюватися при цьому: співати матеріал під улюблену музику. Ні, ніхто не вимагає римувати, потрапляти в ноти. Головне: приємний ритм допомагає бути в оптимальному режимі легкого і приємного хвилювання. Дати, терміни вигукуйте під улюблені пісні — і вони легше закарбуються в пам’яті. 

 

 

10. Дотримуйтеся безглуздих ритуалів 

Ні, психологи не вірять у студентські прикмети. Одягати футболку, в якій щастить, або класти під подушку підручник — це просто ритуал, який ні на що не впливає. Ні на що, окрім нашого мозку: ритуали знижують емоційне напруження, допомагають повірити, що в нас усе під контролем. Якщо інші способи заспокоїтися не допомагають, спробуйте цей, але з гумором. 

 

 

11. Заплануйте справи після НМТ

Подумайте про те, що будете робити після завершення тестування. Заплануйте просто на цей вечір справу, яку давно відкладали. Скажімо, зустрітися з приятелем, якого давно не бачили, продемонструвати рідним хобі, яким займаєтеся, знайти спортивні заняття влітку, попри воєнний стан, допомогти старенькій сусідці. Це має бути не лише чимось приємним, а й досить важливим для вас. Суть у тому, щоб відчувати: життя після тестування не завершується. Думайте про те, що робитимете після НМТ, і хвилювання зменшуватиметься. 

 

 

12. Не повторюйте, а змінюйте

Саме слово «повторювати» — помилка. Адже пам’ять краще сприймає не те, що подається багато разів одноманітними порціями, а те, що емоційно забарвлено. Тоді в організмі виділяється гормон дофамін, який покращує здатність до навчання, збільшує нашу мотивацію.

Якщо намагатися те саме хоча б згадати іншими словами, це вже дасть новий поштовх. Можна пофантазувати на тему: а якби в певний час до влади прийшла інші історична постать? А якщо в задачі замінити червоні та жовті яблука на гуманоїдів і рептилоїдів? Різноманітність — ключ до легкого повторення матеріалу, а це принесе більшу впевненість на НМТ. 

 

Більше про навчання під час війни на osvitanow.org
 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Шановні учні і батьки!
Запрошуємо вас на презентацію спеціальностей (НТУ «ХПІ»):
113 – Прикладна математика. Конкурсна пропозиція: «Комп’ютерне та математичне моделювання».
122 – Комп'ютерні науки. Конкурсна пропозиція: «Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка».
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Усі деталі у Тelegram-чаті за посиланням: https://t.me/+VlDMONQpRTcnh-VZ
Якщо у вас виникли питання, звертайтесь за телефоном:
(068) 886-29-85 (Олексій Олександрович)

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 

Шановні учні і батьки!
Запрошуємо вас на презентацію спеціальностей (НТУ «ХПІ»):
113 – Прикладна математика. Конкурсна пропозиція: «Комп’ютерне та математичне моделювання».
122 – Комп'ютерні науки. Конкурсна пропозиція: «Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка».
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»


Усі деталі у Тelegram-чаті за посиланням: https://t.me/+VlDMONQpRTcnh-VZ
Якщо у вас виникли питання, звертайтесь за телефоном:
(068) 886-29-85 (Олексій Олександрович)

 

 

Найбільша інструкція до НМТ 2022: дати та алгоритм дій вступника

18 липня стартує основна сесія НМТ. Який повний графік тестувань? Що таке запрошення на НМТ і де його можна завантажити? Що треба знати учасникам додаткової сесії? Хто матиме можливість вступати до університету без складання мультипредметного тесту? В яких країнах можна пройти тестування? Як перевести тестові бали в рейтингові та дізнатись свій результат ще до оголошення офіційних результатів? І чи є шанс скласти НМТ, якщо не зареєструвався вчасно? Ми зібрали все про мультипредметний тест 2022 у нашому матеріалі.

Повний розклад мультипредметного тесту

Тестування проходитиме в три сесії:

 • Основна: 18 липня – 10 серпня;
 • Додаткова: 16–20 серпня;
 • Спеціальна: 12–16 вересня.

Переважна більшість учасників тестування, які з 1 лютого до 19 квітня зареєструвалися для участі в ЗНО, братимуть участь в основній сесії НМТ.

Ті, хто не матиме змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, підуть на тестування в додаткову або спеціальну сесію. Для цього учасникові/учасниці потрібно подати заявку для участі у відповідній сесії тестування. Це можна буде зробити 1–10 серпня — для участі в додатковій сесії, 1–7 вересня — для участі в спеціальній сесії.

Як завантажити запрошення на НМТ?

До 12 липня 2022 року для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок із вкладки «Місце проведення» запрошення-перепустки. Там буде зазначено дату, час і місце проведення мультипредметного тестування.

Учасники інших сесій НМТ матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування до 12 серпня (додаткова сесія) і 10 вересня (спеціальна сесія).

Важливо: можливість завантажити запрошення з’явиться в учасника основної сесії лише після проходження двох етапів реєстрації.

Другий етап підтвердження участі в НМТ: як пройти?

Скільки триває: з 21 червня по 7 липня.

На цьому етапі учасники мають остаточно визначитись із вибором міста/країни для проходження тесту.

Що зробити:

На інформаційній сторінці у спеціальній формі уважно вибрати із запропонованого переліку назву населеного пункту, де зручніше пройти тестування, незалежно від того, де перебуватиме учасник у період проведення основної сесії, ー в Україні чи за кордоном.

Важливо: якщо кількість вступників, які хочуть проходити тестування в певному місті, перевищуватиме кількість робочих місць, що можуть створити організатори для проходження тестування, то після заповнення цих місць місто стане недоступним для вибору у випадному списку. Тож особам, які будуть підтверджувати своє бажання пройти НМТ в останній момент, цілком можливо, потрібно буде вибирати з-поміж доступних міст. Тож не зволікайте.

Додаткова сесія НМТ: що треба знати?

Абітурієнтів, які з 20 травня до 7 червня підтвердили участь у НМТ і хотіли б пройти тестування в додаткову сесію, УЦОЯО просить пропустити другий етап вибору місця проходження під час основної сесії. Натомість потрібно підтвердити участь у додатковій сесії.

Наступний крок: протягом 8-18 липня вибрати із запропонованого переліку країну чи місто, де особа бажає пройти тестування.

У додаткову сесію учасники зможуть проходити тестування, окрім зазначених країн, також у Фінляндії (м.Гельсінкі) й Люксембурзі (м. Люксембург), США (м. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, та м. Сакраменто, штат Каліфорнія), Словенії (м. Марібор), Німеччині (м. Берлін), Швейцарії (м. Берн).

НМТ за кордоном: в яких країнах можна скласти?

17 тисяч абітурієнтів складатимуть тестування за кордоном. НМТ в іншій країні можна пройти під час основної та додаткової сесій. Скласти тест можна буде в 57 містах 31 країни. Повний список країн дивіться на сайті МОН, зараз він у режимі доопрацювання. 

Не встиг вчасно зареєструватись на НМТ: що робити?

Якщо людина хоче скласти НМТ, але не заповнила реєстраційну картку до 19 квітня, то ще мала змогу зареєструватися на додаткову сесію до 20 червня. 

Якщо до 20 червня ви зареєструвались, то алгоритм дій такий:

8–18 липня

Зайдіть на інформаційну сторінку, заповніть спеціальну форму у вкладці «Підтвердження участі в НМТ».

1–10 серпня

Дайте остаточну інформацію про бажання пройти НМТ;

До 12 серпня

Ви отримаєте запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ, датою та часом початку тестування;

16–20 серпня

Візьміть участь у додатковій сесії НМТ.

Хто може вступати до ВНЗ без складання тесту?

У МОН підтвердили: випускники шкіл, які проживають на тимчасово окупованих територіях, матимуть можливість вступити до українських вишів без мультипредметного тесту. Все тому, що за місцем їхнього фактичного проживання скласти НМТ неможливо. Яким же чином тоді відбуватиметься вступ для цієї категорії абітурієнтів?

Буде вступне випробування у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу. А випускникам із тимчасово окупованих територій, які будуть вступати на спеціальності за контрактом, буде достатньо подання мотиваційного листа.

Завдання на НМТ: українська мова, математика, історія України

15 завдань — вибір правильної відповіді з наданих 4–5 варіантів, 5 — на встановлення відповідності.

Як підготуватися до тесту з української мови: покрокова інструкція

14 завдань — вибір з 5 варіантів, 4 — на встановлення відповідності, 2 — з короткою неструктурованою відповіддю (записати розв’язання задач).

Чим дозволено користуватися? Довідковими матеріалами з математики та чернетками.

Як підготуватися до тесту з математики

15 завдань — вибір з 4–5 варіантів, 5 — на встановлення відповідності.

Як підготуватися до тесту з історії України

Що ще допоможе в підготовці?

Оцінювання НМТ: тестові бали, коефіцієнти

Одразу після завершення тестування учасник побачить свої результати за кожен блок: це тестові бали. Далі учаснику треба знайти шкалу переведення у 100–200 рейтингових балів, перевести та помножити на коефіцієнти. Але можна й просто дочекатися офіційних результатів.

Інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100-200 балів буде розміщено на Інформаційних сторінках учасників тестування до 12 серпня 2022 року, додаткової сесії – до 21 серпня 2022 року, спеціальної – до 19 вересня 2022 року.

Значущий нюанс: НМТ – короткий тест, тож різниця в один тестовий бал стає значною під час переведення в рейтингові бали. Припустімо, 34 тестових бали — 192 рейтингових, а 35 — вже 200. Так, найвищий бал. Це як у спорті — той бігун, який хоч трохи швидший за інших, перемагає. Слід бути максимально сфокусованими, добре знати предмет, якщо хочете найкращі результати.

Для чого взагалі потрібні коефіцієнти?

Для майбутнього журналіста та IT-спеціаліста знання з математики та української мови по-різному будуть потрібні в роботі. Тому під час вступу на журналістику результати блоку з мови помножать на коефіцієнт 0,45, а на комп’ютерні науки — лише на 0,3. А з математики навпаки: на 0,3 та 0,5 відповідно.

Як пройти тестування людям з ООП?

– Цьогоріч не всі люди з особливими освітніми потребами зможуть пройти тестування, – розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко на вебінарі «Все про НМТ 2022». – Але це не означає, що в них не буде шансу стати студентами цього року. Людям з ООП треба письмово подати запит на додаткове облаштування, отримати офіційну відмову. Цей документ треба надати в обрані університети, де мають для таких абітурієнтів влаштувати іншу форму перевірки знань.

Електронний кабінет вступника 2022: як зареєструвати

Відеоінструкції з реєстрації електронного кабінету також розміщені на YouTube-каналі «ОсвітаВсім».

Окрему допомогу з реєстрацією е-кабінетів надасть державне підприємство «Інфоресурс». Вже відкрито гарячі телефонні лінії з підтримки реєстрації електронних кабінетів: абітурієнти можуть отримати допомогу з питань реєстрації та роботи з електронними кабінетами. 

Коли можна звернутись за консультацією?

Пн-пт з 9:00 до 18:00;

Сб-нд з 9:00 до 15:00.

Телефони:

(044) 290-18-13;

(067) 551-24-74;

(093) 342-38-63;

(095) 281-13-54.

Також можна отримати допомогу в режимі онлайн. Для цього зверніться за електронною адресою [email protected] або в месенджерах вайбер – @INFORESURS чи Телеграм: @inforesurs_gov_ua_bot.

Більше про вступну кампанію під час війни на osvitanow.org
 

Як навчитися бути вдячним: 5 вправ, які допоможуть підняти настрій у часи війни

Як навчитися бути вдячним: 5 вправ, які допоможуть підняти настрій у часи війни

 

Як часто протягом дня ви відчуваєте тривожність, напруженість, фрустрацію? Чи маєте звичку прислухатися до себе, помічати свої почуття і називати їх? Звучить досить просто, а насправді це дієвий перший крок до емоційного здоров’я. Кріста Тінарі, освітянка та експертка із соціально-емоційного й етичного навчання, під час онлайн-EdCamp поділилася практичними вправами, які допоможуть дорослим і дітям розвивати внутрішню стійкість та співпереживання в часи кризи.

 

Кріста Тінарі, старша розробниця програми соціально-емоційного і етичного навчання дитини, Університет Еморі, США

 

Соціально-емоційне й етичне навчання (СЕЕН) — програма, що ґрунтується на розробках зі сфери освіти, психології та нейробіології і спрямована на розвиток соціально-емоційних навичок: усвідомленість, співпереживання та залученість. EdCamp в Україні започаткував цю навчальну програму на рівні національного педагогічного експерименту, і зараз її впроваджують 26 шкіл. Практики СЕЕН можна використовувати на уроках з будь-яких предметів, під час онлайн-занять або вдома в колі сім’ї. Ці вправи допоможуть заспокоїтися, вибудувати внутрішню стійкість, підвищити емоційний добробут і навчитися відчувати вдячність і надію.

 

Що таке «зона стійкості»?

 

Зона стійкості, або ок-зона — це стан, коли ми здатні давати раду з труднощами й обставинами в нашому житті, можемо приймати правильні для себе рішення і відчуваємо контроль над ситуацією.

Різні фактори можуть виштовхнути нас у зону збудженості або зону пригніченості. У цих станах ми почуваємося некомфортно, ми не контролюємо ситуацію. Перший крок, щоб повернутися назад в ок-зону, це визнати, що ми з неї вилетіли. Після визнання цього факту ми можемо обрати стратегію повернення.

 

 

Як визначити свій емоційний стан?

 

Feeling check-in — перевірка почуттів: вправа, спрямована на усвідомлення і перевірку свого емоційного стану. Її можна робити з дітьми або самостійно. Для початку треба взяти невелику паузу — відчути власний настрій, просканувати своє тіло і дослухатися, а що воно нам підказує про наш стан. Після того як ви усвідомили свій настрій, треба назвати його словом, що найвлучніше його описує. Це нормально, коли вам складно зрозуміти свої відчуття і назвати їх. Але щойно відчуття отримує своє ім’я, воно дає нам інформацію про те, як з ним можна впоратися. Цю вправу можна робити і без слів, використовуючи образи. Спершу ви можете почуватися ніяково, але якщо ці вправи робити правильно, це розвиває емпатію та близькість між людьми. Тут важливо пам’ятати, що будь-які емоції та почуття є нормальними і дозволеними, адже вони — частина багатства і різноманіття нашого життя.

 

Отже, запитайте себе або дитину:

 • Як ти почуваєшся?
 • У якій зоні ти зараз перебуваєш — в ок-зоні, зоні збудження чи пригнічення? Як ти це відчуваєш, звідки ти це знаєш? Можете намалювати ці зони і попросити дитину показати, де вона зараз.
 • «Розкажи про погоду» — можна запропонувати дітям використовувати ознаки погоди для описання свого настрою: якщо дитина щаслива і радісна — це ясна погода, яскраво світить сонце; якщо дитина у фрустрації — може сказати, що до неї наближається буря чи гроза.
 • Діти також можуть намалювати картинку, що описуватиме їхній настрій.
 • Настрій можна описувати не словом, а жестом чи звуком.
 • Можна обрати пісню, що віддзеркалюватиме ваш настрій.
 • У мережі можна знайти постери настрою або личка, що відображають настрій, і користуватися ними.
 • Може бути так, що молодшим дітям некомфортно розповідати про свої почуття. Тоді можна запропонувати дитині розповісти, як почувається її улюблена іграшка або тваринка.

Якщо робите це для себе, ведіть щоденник своїх емоцій і станів. Feeling check-in у групі вибудовує довіру та співпереживання.

 

 

Які є стратегії саморегуляції?

 

Після того як ви знаєте свій стан та настрій, можна перейти до стратегій саморегуляції. Ці стратегії можуть бути непростим завданням, коли ми дуже втомлені, голодні, надзвичайно стресовані або приголомшені. Але в таких станах навіть важливіше застосовувати правильну стратегію саморегуляції, щоб швидко повернути себе в ок-зону. Ви можете пригадати, що ви зазвичай робите, коли вас викидає в зону збудження чи пригнічення — чи це здорові стратегії? Деякі стратегії можуть працювати в короткостроковій перспективі, але не працюють надовго чи навіть можуть погіршити ситуацію. Наприклад, вживання алкоголю.

 

Ці стратегії різні — одні вмикають тіло, інші використовують нашу уяву чи розум. Отже, ви можете:

 • потягнутися, порухатися, подихати;
 • поїсти, попити води, потримати в руках чашку з теплим чаєм;
 • послухати музику;
 • погратися з домашнім улюбленцем;
 • піти на прогулянку;
 • помалювати або порозфарбовувати;
 • пожмакати м’яку іграшку;
 • зробити запис у щоденнику;
 • поговорити з кимось, хто вміє добре слухати;
 • подивитися комедію;
 • спрямувати зусиллям волі свої думки в позитивне русло.

 

Що таке практики вдячності?

 

 

Практики вдячності — це пригадування когось або чогось, що викликає в нас почуття подяки. Величезний масив досліджень доводить, що практики вдячності покращують ментальний, емоційний і фізичний стан. Особливо важливо практикувати вдячність у кризові часи та моменти стресу, адже саме в цей час наше тіло і розум фокусуються на тому, що є поганого чи неправильного довкола. А практики вдячності допомагають нашому мозку виробляти хімічні речовини, що дають нам відчуття безпеки, спокою і контролю.

 

 

5 простих вправ для практикування вдячності

 

 • Ведіть щоденник вдячності. Починайте кожну сторінку зі слів «Сьогодні я вдячна за…» і напишіть або намалюйте, за що ви вдячні. Коли пишете, за що ви вдячні сьогодні, то подумайте, як ця подія (чи людина) вплинула на ваше життя. Розмови про вдячність можуть стати чудовою практикою за сімейною вечерею. Або їх можна використовувати з класом під час онлайн-уроків на початку або в кінці уроку.
 • Створіть «банку вдячності». Напишіть на маленьких папірцях, за що ви вдячні, і поскладайте їх у прозору скляну банку. Важливо, щоб банка була прозора, адже тоді ви бачите, як там назбируються папірці, і уявляєте, скільки вже сталося речей, за які ви вдячні. Наступного разу, коли у вас буде поганий настрій, ви можете витягнути папірець з банки навмання і нагадати собі, за що ви вдячні. Із дітьми за допомогою такої банки можна грати в «крокодила» — дитина має показати, що написано на папірці, а решта вгадують.
 • Рефлексія добра або обдумування добра. Подумайте про людину, яка проявила до вас доброту або допомогла вам. Одразу на думку спадає друг або якась близька людина, проте треба також не забувати про незнайомців, які зробили вам щось приємне. Дитина може подумати про незнайому людину, яка працює на фабриці і пошила її улюбленого м’якого ведмедика. Запропонуйте сину або доньці таку гру: оберіть предмет, яким дитина користується щодня, і подумайте разом про всіх людей, які його вигадали, виготовили, продали. За допомогою цієї вправи ми підштовхуємо дитину до думки, що ми всі пов’язані між собою і навколо є багато людей, які намагаються їй допомогти. Коли ви або дитина подумали про цю людину, можна намалювати її, а потім пояснити цю добру справу всім у групі. Поки малюєте і розповідаєте про цю людину, помічайте зміни у вашому тілі і те, як змінюється ваш настрій. Почути чиїсь історії добра і допомоги — це теж приносить радість і підіймає настрій.
 • Постер вдячності. Наступний крок — додайте ім’я або професію цієї людини у вашу банку вдячності і, якщо можливо, надішліть цій людині записку з подякою. Є багато способів сказати дякую — якщо ви не знаєте адресу цієї людини, можна причепити постер вдячності в себе на вікні, і людина проходитиме повз і прочитає його. Під час пандемії діти вивішують такі постери вдячності лікарям та працівникам швидкої допомоги на вікнах своїх домівок.
 • «А що не скасовано?» Діти можуть почуватися погано через те, що так багато подій в їхньому житті скасовано чи перенесено — школа, розваги в парку, вечірки на день народження. Думки про всі ці скасовані події погіршують настрій і призводять до тривожності, тож треба намагатися перемкнути увагу дитини в позитивний бік. Подумайте разом з дітьми, а що не скасовано? Це можуть бути дуже прості речі — усміхатися, ходити цілий день в улюбленій піжамі, спостерігати за зміною сезонів за вікном. У нас на роботі теж скасували багато воркшопів, тож тепер на онлайн-зустрічах ми по черзі називаємо одну річ, яка приносить нам радість і яка не була скасована. Це одразу покращує настрій і зближує людей. Якщо робите цю вправу вдома з дітьми, можна завести список подій, які не скасовані, і повісити його на видноті як нагадування.

 


 

Опитування

Архів новин

Червень 2024 (7)
Травень 2024 (26)
Квітень 2024 (26)
Березень 2024 (34)
Лютий 2024 (29)
Січень 2024 (40)
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149. тел. (04563) 6-03-90, (04563) 6-45-70 bckolegium{a}ukr.net

Схема проїзду
MakeUp © 2010 Арт-Студия Foto-Fact
Copyright © 2010 -    Білоцерківський колегіум