Білоцерківський колегіум

Знання є сила, освіта - капітал.
Отто Вільман

Ukraine   English   Deutsch   France   Spain

Білоцерківський колегіум » Про колегіум » Особливості освітнього процесу у ліцеї

Особливості освітнього процесу у ліцеї

ЛІЦЕЙ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ліцей "Білоцерківський колегіум"

Білоцерківської міської ради

Київської області

м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149

тел. (04563) 6-03-90

тел. (04563) 6-45-70

www.bckolegium.com.ua

e-mail: bckolegium@ukr.net

Директор: Склярова Галина Миколаївна

 

Білоцерківський колегіум розпочав свою діяльність 1 вересня 2008 року. Рішенням Білоцерківської міської ради від 29.08.2019 року № 4150-75-VII колегіум було реорганізовано у ліцей «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської ради Київської області.

Академічний ліцей забезпечує профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

Ліцей здійснює широку фундаментальну загальноосвітню суспільно-гуманітарну підготовку, що є базою для вступу до вищих навчальних закладів України та Європи.

Діяльність ліцею будується на принципах гуманізму, демократизму, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із громадянською самосвідомістю, національною історією та культурою, диференціації змісту та джерел освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

Головними завданнями ліцею є:

- пошук і відбір для навчання талановитої учнівської молоді;

- створення умов для здобуття ліцеїстами освіти понад державний освітній стандарт;

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань учнів, потреб і вміння особистості самовдосконалюватися;

- забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками з наукової та дослідно-експериментальної роботи;

- формування творчої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, високим почуттям національної і власної гідності;

- розробка та апробація нового змісту освіти, інноваційних форм і методів навчання і виховання.

 У ліцеї працює 44 педагогічні працівники, з них  2 – «Відмінник освіти України», 13 учителів мають педагогічне звання «учитель-методист», 11 - «старший учитель», 27 – вищу кваліфікаційну категорію, 4 – І кваліфікаційну категорію. Якісний склад педагогічних працівників (вища та І кваліфікаційна категорії) становить 70,5 %.

Освітній процес:

У ліцеї навчаються учні 5-11 класів.

Для учнів 5-9 класів організовано допрофільну підготовку за такими напрямами:

- 5-А клас - білігвальний:

поглиблено вивчаються:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- українська мова - 4 год. на тиждень;

- починаючи з 5-го класу поступово запроваджується часткове вивчення 1-2 предметів іноземною мовою. У 5-му класі таким предметом обрано природознавство;

- друга іноземна мова (французька, німецька) – 2 год. на тиждень;

консультації:

- математика.

5-Б клас – математичний:

поглиблено вивчаються:

- математика - 6 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

- українська мова - 4 год. на тиждень;

консультації:

- математика;

курс за вибором:

-  математика англійською мовою.

- 6-А клас - білінгвальний:

поглиблено вивчаються:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- українська мова - 4 год. на тиждень;

- у 6-му класі продовжується вивчення предметів іноземною мовою. У 6-му класі таким предметом є географія;

- друга іноземна мова (французька, німецька) – 2 год. на тиждень;

консультації:

- математика.

- 6-Б клас – математичний:

поглиблено вивчаються:

- математика - 6 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

- українська мова - 4 год на тиждень;

курс за вибором:

-  математика англійською мовою;

консультації:

- українська мова.

- 7-А клас - білінгвальний:

поглиблено вивчаються:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- українська мова - 3,5 год. на тиждень;

- у 7-му класі продовжується вивчення предметів іноземною мовою. У 7-му класі такими предметами є географія та мистецтво;

- друга іноземна мова (французька, німецька) - 2 год на тиждень.

- 7-Б клас – математичний:

підсилено вивчення таких предметів:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

- українська мова - 3,5 год. на тиждень;

- алгебра - 3,5 год. на тиждень;

- геометрія – 2,5 год. на тиждень;

консультації:

- математика.

 - 11 група - білінгвальна:

поглиблено вивчаються:

 - англійська мова - 5 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- українська мова - 2,5 год. на тиждень;

- у 8-му класі продовжується вивчення предметів іноземною мовою. Такими предметами є географія, мистецтво та інформатика.

- друга іноземна мова (французька, німецька) – 2 год. на тиждень.

- 12 група - математичний напрям:

поглиблено вивчаються:

- алгебра - 5 год. на тиждень;

- геометрія - 3 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- українська мова - 2,5 год. на тиждень;

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

консультації:

- географія.

- 21 група - білінгвальна:

поглиблено вивчаються:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

- друга іноземна мова (іспанська, французька) - 2 год. на тиждень;

- у 9-му класі продовжується вивчення предметів іноземною мовою: такими предметами є географія, мистецтво та інформатика.

- 22 група - суспільно-гуманітарний напрям:

поглиблено вивчаються:

- історія України - 3 год. на тиждень;

- всесвітня історія - 2 год на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- українська мова - 4 год. на тиждень;

- англійська мова - 5 год. на тиждень.

- 23 група - філологічний напрям:

поглиблено вивчаються:

- українська мова - 4 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

консультації:

- українська мова;

- географія.

У школі ІІІ ступеня (10-11 класи) учні ліцею навчаються за такими профілями:

- 31 група - з експериментальними інтегрованими курсами; білінгвальний профіль:

на профільному рівні вивчаються:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

-українська мова - 4 год. на тиждень;

- математика - 3,5 год. на тиждень;

- у 10 класі продовжується вивчення предметів англійською мовою: такими предметами є мистецтво та природничі науки;

консультації:

- українська література;

- математика.

- 32 група:

на профільному рівні вивчаються:

- українська мова - 4 год. на тиждень;

- історія України - 3 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- українська література- 2,5 год на тиждень;

- англійська мова - 3 год. на тиждень;

- математика - 4 год. на тиждень;

консультації:

- англійська мова.

- 33 група - з експериментальними інтегрованими курсами; профіль української філології:

на профільному рівні вивчаються:

- українська мова - 4 год. на тиждень;

- українська література - 4 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- англійська мова - 4,5 год. на тиждень;

- математика - 4 год. на тиждень;

курс за вибором:

- Ключі до успіху;

міжкласний факультатив:

- основи науково-дослідницької роботи;

консультації:

- математика;

-англійська мова.

- 41 група - з експериментальними інтегрованими курсами; профіль української та іноземної (англійської) філології:

на профільному рівні вивчаються:                 

- українська мова – 4 год. на тиждень;

- українська література – 4 год. на тиждень;

- англійська мова – 5 год. на тиждень;

- зарубіжна література – 2 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- історія: Україна і світ (експериментальний інтегрований курс) – 4 год. на тиждень;

- математика – 4 год. на тиждень;

індивідуальні заняття, консультації:

- англійська мова;

- математика;

курси за вибором:

- Ключі до успіху;

- Голодомор 1932-1933 років як геноцид українського народу.

- 42 група:

на профільному вивчаються:                 

- історія України – 3 год. на тиждень;

- українська мова – 4 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- математика - 4 год. на тиждень;

- англійська мова - 3,5 год. на тиждень;

- українська література - 3 год. на тиждень;

індивідуальні заняття, консультації:

- англійська мова;

- історія.

До складу кожного профілю навчання обов’язково входять елективні курси, які забезпечують поглиблення і розширення змісту профільних предметів, профільну прикладну і початкову професійну спеціалізацію навчання.

Позаурочне виховання ліцеїстів у системі позакласної роботи доповнює зміст освіти та становить цілісну складову. У ліцеї створено та успішно функціонує Центр виховної роботи, який включає в себе цілу низку гуртків, студій, клубів за інтересами:

- Гурток "Журналістика";

- Гурток "Юні охоронці природи";

- Гурток "Радіотеатр";

- Гурток "Географічне краєзнавство";

- Гурток "Фольклористика";

- Гурток декоративно-ужиткового мистецтва;

- Гурток "Образотворче мистецтво";

- Гурток "Петриківський розпис";

- Гурток "Сокіл-Джура".

Ліцей «Білоцерківський колегіум» є навчальним закладом високої гуманістичної та демократичної культури спілкування, творчої співдружності і співпраці вчителів та учнів.

 Модель випускника ліцею:

- фізично та морально здорова особистість зі сформованою ціннісною позицією;

- особистість, яка виявляє життєву компетентність при професійному виборі;

- є свідомим громадянином держави та патріотом України;

- визначаючи власну цінність, цінує іншу особистість;

- є високо духовною людиною, яка знає та шанує національну та світову культуру, дотримується звичаїв та традицій рідного народу;

- прагне до особистісного успіху завдяки творчій продуктивній праці на благо суспільства.


4334 Переглядів.

А також по темі:

Опитування

Архів новин

Травень 2021 (11)
Квітень 2021 (50)
Березень 2021 (54)
Лютий 2021 (54)
Січень 2021 (49)
Грудень 2020 (68)
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149. тел. (04563) 6-03-90, (04563) 6-45-70 bckolegium{a}ukr.net

Схема проїзду
MakeUp © 2010 Арт-Студия Foto-Fact
Copyright © 2010 -    Білоцерківський колегіум