Білоцерківський колегіум

Знання є сила, освіта - капітал.
Отто Вільман

Ukraine   English   Deutsch   France   Spain

2015-2016 навчальний рік

2015-2016 навчальний рік

 
 

2015-2016 навчальний рік

2015-2016 навчальний рік

 
 

Білоцерківський колегіум

Білоцерківський колегіум Білоцерківської міської ради

Київської області

 

09113, Україна, м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149. тел. (04563) 6-45-70, 6-03-90, e-mail: [email protected]; www.bckolegium.com.ua

            Директор Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради – Склярова Галина Миколаївна, за фахом учитель української мови та літератури вищої категорії, учитель-методист, відмінник освіти України.

            1 вересня 2008 року гостинно відкрив двері новий загальноосвітній заклад – Білоцерківський колегіум. Створення Білоцерківського колегіуму – це відродження славних традицій української школи.

            Колегіум – це середній загальноосвітній навчально-виховний заклад ІІ-ІІІ ступенів філософсько-філологічного та художньо-естетичного напрямів, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти понад державний стандарт, здійснює науково-теоретичну та загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей.

            Колегіум є навчальним закладом високої гуманістичної та демократичної культури спілкування, співдружності і співпраці вчителів та учнів. У колегіумі навчається близько 300 учнів 5, 8-11 класів (профілі навчання: філологічний, філософський, художньо-естетичний).

            Головними завданнями колегіуму є пошук і відбір для навчання талановитої учнівської молоді, створення умов для здобуття колегіантами якісної освіти, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдаровань учнів, формування творчої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, високим почуттям національної і власної гідності.

            У колегіумі працює 39 педагогічних працівників, з них 15 учителів мають педагогічне звання «старший вчитель», «вчитель-методист». Педагоги колегіуму є авторами програм курсів за вибором, факультативів, тренерами інноваційних проектів Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

            Білоцерківський колегіум – це унікальна середня освіта. Кожен колегіант – учасник Всеукраїнських та Міжнародних освітніх проектів.

            Наші учні беруть участь і перемагають у таких проектах: Міжнародна олімпіада з географії (бронзова медаль, Індонезія, 2010 р.), Міжнародний конкурс з українознавства, Всеукраїнський онлайн-турнір юних інтелектуалів «Знай Українське», «Новітній інтелект України», «Кроки до пізнання світу» - Центр молодіжної дипломатії, Програма обміну майбутніми лідерами «Future Leaders Exchahge», Всеукраїнські інтелект-турніри: МАН, олімпіади, науково-практичні конференції, турнір правознавців та багато ін.

            Колегіанти мають досягнення: отримують 200 балів на ЗНО, вступають у вузи на бюджетну форму навчання, стають стипендіатами міського голови, голови Київської облдержадміністрації, Президента України, є призерами і переможцями Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань.

            Білоцерківський колегіум Білоцерківської міської ради Київської області:

-          Бронзовий призер ІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014» (березень 2012 р.);

-          Срібний призер ІV Всеукраїнської виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (жовтень 2012 р.);

-          Золотий призер ІV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013» (лютий-березень 2013 р.).

Колегіум співпрацює з багатьма кращими вищими навчальними закладами України та

Європи.

 

 

 

 

 

BILA TSERKVA COLLEGIUM

BILA TSERKVA COLLEGIUM

BILA TSERKVA  TOWN  COUNCIL OF KYIV REGION

 

BILA TSERKVA COLLEGIUM

BILA TSERKVA  TOWN  COUNCIL

OF KYIV REGION

149, 50-richya Peremogy avenue,

09113 Bila Tserkva

UKRAINE

Tel. (04563) 6-45-70,

        (04563) 6-03-90

e-mail: [email protected]

http://bckolegium.com.ua

 

The  headmaster:  Sklyarova Galina Nikolaevna 

 

         Bila Tserkva Collegium started its activity on  1 September in 2008. Collegium is a secondary comprehensive educational establishment of II-III levels, which carries out wide fundamental philological, social and humanitarian, art and aesthetic training of gifted students, which is the base of their admission to higher educational institutions in Ukraine and Europe.

The main objectives of  collegium are:

- searching  and selection of talented youth for studying ;

- creating conditions for students to receive education over  state educational standard;

- development of students' positive natural inclinations, abilities and talents, needs and skills of individual  self-improvement;

- providing conditions for mastering practical knowledge and skills of scientific and

experimental work;

- formation of a creative personality with a deeply conscious  civil position, a high sense of national dignity;

- elaboration and approbation of new educational content, innovative forms and methods of teaching and education.

 Bila Tserkva Collegium is an educational establishment of high humanistic and democratic culture of communication, a creative community and cooperation of teachers and students.

   The staff are 23 teachers in  collegium , 3 of them are candidates of science, 9 teachers have a pedagogical rank «senior teacher», 4 teachers are  teacher-methodologists, one of them is  «Honoured teacher of Ukraine», 2 teachers have «excellence in education of Ukraine». The qualitative percentage of the teaching staff is 87 %.

         The institution carries out a wide range of innovative activities and is the participant of many  Ukrainian  and regional projects.

 Much attention  is paid to the development of students' talents and abilities by teachers of  collegium. Since its foundation the students have become the participants of some Ukrainian and International projects : the International tournament in country-studying, “New intellect of Ukraine”, ”Toponimica and the history of education in Ukraine”, ”The youth tests quality”, “The steps towards the learning of the world”, the Center of youth diplomacy, the exchange programme of future leaders («Future Leaders Exchange»), the programme of international cooperation among educational establishments («Global Gateway»), the School of a young politician  , All the Ukrainian tournaments: Small Academy of Science (SAS),  Universiada,, scientific conferencies, the tournament of law experts and many others. For two years of its existence collegium has had the winners in the Ukrainian students’ competitions, in the system of the Small Academy of Science (SAS) and a bronze winner in the International competition in Geography. The graduates of collegium show good results in passing the External Independent Testing in different subjects.

         Students’ extracurricular upbringing is a very important part in the system of education in collegium. The Center of a person’ development has been created here which is functioning successfully. It includes a certain number of clubs and studios according to interests: a students’ scientific club “Poshuk”(“Search”), a law club “Femida”(“Themis”), the economists’ club, a drama studio, the center of youth diplomacy, a European club “Patriot”, an art-literary “café”, a discussion club of meetings with outstanding people, a journalist club, a club of personal development, a club “Erudite”, a club of international cooperation, a Chinese and Polish studios, a volley-ball club.  

The model of the graduate of collegium:

-                                                                                                                                                                  a healthy personality with the formed position of values;

-                                                                                                                                                                  a  personality who reveals his life competence in choosing future profession;

-                                                                                                                                                                  who is a citizen and a patriot of Ukraine;

-         it is a spiritual person who knows and respects national and world culture, keeps customs and traditions of his people;

-          who strives for private success due to creative and rewarding work for prosperity of our society.  

 

Our address:

149, 50-richya Peremogy avenue,

09113, Bila Tserkva

Ukraine

Тел. (04563) 6-45-70,

        (04563) 6-03-90

e-mail: [email protected]

http://bckolegium.com.ua

 

Bilotserkiwer Kollegium

Bilotserkiwer Kollegium des Bilotserkiwer Stadtrats des Kiew-Gebiets

 

09113, Ukraine, Stadt Bila Tserkwa, 50-ritschia-Peremogy-Boulevard, 149,

 Tel. (04563) 6-45-70, 6-03-90, e-mail: [email protected]; www.bckolegium.com.ua

 

    Direktorin des Bilotserkiwer Kollegiums des Bilotserkiwer Stadtrats ist Skliarowa Halyna Mykolajiwna, von Beruf ist sie Lehrerin für ukrainische Sprache und Literatur der höchsten Qualifikationsstufe, Methodikerin, ausgezeichnete Lehrerin der Ukraine.

     Am 1. September 2008 wurde die Tür der allgemeinbildenden Bildungseinrichtung  –Bilotserkiwer Kollegium geöffnet. Die Gründung des Bilotserkiwer Kollegiums ist ein Wiederaufleben der besten Traditionen der ukrainischen Schule.

      Das Kollegium ist eine allgemeinbildende Lehranstalt der  II-III Stufen  für philosophische und philologische sowie auch künstlerische und ästhetische Richtungen. Es gewährleistet allgemeinbildende vollständige Mittelschulbildung über alle staatlichen Standardnormen, bereitet die begabten und fähigen Kinder im wissenschaftstheoretischen und kulturellen Bereich vor.

      Kollegium ist eine Lehranstalt der hohen humanistischen und demokratischen Kultur , der Zusammenarbeit zwischen den Lehrern und den Schülern. Im Kollegium lernen mehr als  300 Schüler der 5, 8-11 Klassen  (Fachrichtungen: philologische, philosophische, künstlerisch-ästhetische).

      Die Hauptziele des Kollegiums sind:

 • Suche und Auswahl für die Ausbildung begabter Schuljugend;
 • Voraussetzungen für  hochwertigen Ausbildung zu schaffen;
 • Entwicklung positiver Neigungen, Fähigkeiten und Begabungen der Schüler;
 •  Bildung einer kreativen Persönlichkeit mit dem tiefen Bewußtsein der bürgerschaftlichen Position sowie auch mit der nationalen und eigenen Würde.

       Im   Kollegium arbeiten  39 Lehrer, darunter 15 Lehrer sind mit dem pädagogischen Titel "Oberlehrer", "Methodiker". Die Lehrer  des Kollegiums sind  Autoren der Wahlkurs- und der Wahlfächerprogramme, Leiter der allukrainischen und internationalen Innovationsprojekte.

     Bilotserkiwer Kollegium ist eine einzigartige Mittelschulbildung. Jeder Schüler ist Teilnehmer der nationalen und internationalen Bildungsprojekte.

     Unsere Schüler nehmen an solchen Projekten teil:

 • Der internationale Wettbewerb in Geographie (Bronzemedaille, Indonesien, 2010),
 •  der internationale Wettbewerb in  Landeskunde der Ukraine,
 • Online-Wettbewerb jungerer Intellektueller in Ukrainisch "Du musst alles über die Ukraine wissen";
 •  "Neue Intelligenz der Ukraine";
 •  "Schritte zum Erkenntnis der Welt "- Zentrum für Jugenddiplomatie;
 • Austauschprogramm « Future Leaders Exchahge »;
 • nationale Intelligenzturniere: kleine Wissenschaftsakademie, Wettbewerbe, wissenschaftliche Konferenzen;
 • Turnier der Anwälte und viele andere.

Die Schüler  haben hohe Leistungen in:

 • sie haben höchste Ergebnisse für die Abschlußprüfung (200 Punkte);
 •  sie werden in die staatlichen gebührfreien Hochschulen immatrikuliert;
 • Sie werden mit dem Stipendium von dem Bürgermeister,  von dem Leiter der Staatsverwaltung im Kiew-Gebiet und von dem Präsidenten der Ukraine ausgezeichnet.

Bilotserkiwer Kollegium des Bilotserkiwer Rats des Kiew-Gebiets ist:

- Bronzemedaillengewinner der 3. Internationalen Ausstellung "Moderne Lehranstalt - 2014" (März 2012);

- Silbermedaillengewinner  der 4. nationalen Ausstellung-Präsentation "Innovation in der modernen Erziehung" (Oktober 2012);

- Goldmedaillengewinner der 4. internationalen Ausstellung "Moderne Bildungseinrichtungen - 2013" (Februar und März 2013).

Kollegium arbeitet mit vielen besten Universitäten der Ukraine und

Europa mit.

 

Kollegium = Qualität der Ausbildung! Die Qualität der Bildung = erfolgreicher Start!

 

Colegium de Bila Tserkva

Colegium de Bila Tserkva 

du Conseil de la ville de Bila Tserkva de la région de Kyiv


09113, Ukraine, v.Bila Tsekva, 149, boulevard 50-ritcha Peremogy, tél.(04563) 6-45-70, 6-03-90,

e-mail: [email protected]; www.bckolegium.com.ua

 

La directrice du Colegium de Bila Tserkva du Conseil de la ville de Bila Tserkva est Skliarova Galyna Mykolayivna de profession la professeur de la langue  et la littérature ukrainiennes, la professeur de la catégorie supérieure, la spécialiste des méthodes d’enseignement, l’enseignante d’élite de l’Ukraine.

Le 1 septembre 2008 une nouvelle institution d’enseignement général – le Colegium de Bila Tserkva a ouvert hospitalièrement sa porte. La création du Colegium de Bila Tserkva est la renaissance des traditions de l’école ukrainienne. Le colegium est une institution d’enseignement et d’éducation secondaires générals des II-III degrés avec les filières philosophique-philologique et d’art-esthétique, il assure l’obtention de la formation secondaire générale complète en supplément  des standarts d’état, fait la préparation scientifique-théorique et de la culture générale des enfants doués et capables.

Le colegium est une institution de la haute culture humanitaire et démocratique de la relation, du travail commun des élèves et des professeurs. A peu près de 300 d’élèves des 5, 8-11 classes font leurs études  (des profils des études: philologoque, philosophique, d’art-esthétique).

La tâche essentielle du colegium est la recherche et la selection pour les études de la jeunesse d’école douée, la création des conditions pour obtenir l’enseignement de bonne qualité par les élèves du colegium, le développement des penchants naturels positifs des capacités et des talents des élèves, la formation d’une personne créatrice avec la position civique bien comprenant et avec le respect de soi-même et de son pays.

Dans le colegium travaillent 39 enseignants, entre lesquels 15 professeurs ont la catégorie pédagogique «le professeur supérieur», «le spécialiste des méthodes d’enseignement». Les pédagogues du colegium sont les auteurs des programmes au choix, des cours facultatifs, des entraîneurs des projets novateurs des niveaux ukrainien et international.

Le colegium de Bila Tserkva, c’est un enseignement secondaire unique. Chaque élève du colegium prend part aux projets d’instruction ukrainiens et internationaux.

Nos élèves prennent part et gagnent aux tels projets: l’Olympiade internationale de géographie (la médaille de bronze, Indonésie, 2010), le Concours international de la linguistique de la langue ukrainienne, le Tournoi-on line de l’Ukraine des jeunes intellectuels «Connais ukrainien», «l’lntellect moderne de l’Ukraine», «Les pas vers la connaissances du monde» - le Centre de la diplomatie des jeunes, le Programme de l’échange des futurs leaders «Future Leaders Exchange», les tournois intellectuels de l’Ukraine: MAN, des olympiades, des conférences scientifiques-pratiques, le tournoi des connaissannces du droit et beaucoup d’autres.

Les élèves du colegium ont des progrès: ils obtiennet 200 points aux examens de fin d’études (ZNO), ils font des études aux établissements d’énseignement supérieur la forme d’études budgédaire, gagnent la bourse d’études du maire de ville, du chef de l’administration de la région de Kyiv, du Président de l’Ukraine, ils sont les gagnats et les vainqueurs des olympiades, des concours, des compétitions de l’Ukraine et internationaux.

Le colegium de Bila Tserkva du Conseil de la ville de Bila Tserkva:

-          le gagnant de bronze de la III Exposition internationale «Les établissements d’enseignement modernes – 2014» (mars 2012);

-          le gagnant d’argent de la  IV Exposition-présentation de l’Ukraine «L’innovation dans l’enseignement moderne» (octobre 2012);

-          le gagnant d’or de la IV Exposition internationale «Les établissements d’enseignement modernes 2013» (février-mars 2013) 

 Le colegium collabore avec beaucoup de meilleurs établissements d’énseignement supérieur de l’Ukraine et de l’Europe.

 

Colegium = l’enseignement de bonne qualité!

L’enseignement de bonne qualité = le debut encourageant!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Colegium de Bila Tserkva Kiyiv region

El Colegium de Bila Tserkva Kiyiv region


09113, Ucrania

Bila Tserkva

avenida 50 rokiv Peremoga, 149 

Tel. (04563) 6-45-70, 6-03-90

e-mail: [email protected]; www.bckolegium.com.ua

            Directora del Colegium de Bila Tserkva Kiyiv region - Galina Sklyarova, maestra (alta categoría) de lengua y literatura ucraniana, la maestra – metodista, excelencia en la Educación de Ucrania.
            01 de septiembre 2008  una nueva escuela secundaria - el Colegium abrió sus puertas. Creacion del Colegium es un renacimiento de las gloriosas tradiciones de la escuela ucraniana.

            Colegium es una institución de educación secundaria general los niveles II-III con tendencias filosófico - filológicas y estéticas, que imparten educación secundaria general completa de la norma estatal, hace formación científico-teórica y cultural de los niños dotados y talentosos.

            Colegium es una institución educativa de la cultura alta humanista y democrática donde hay una colaboración y cooperación entre profesores y alumnos.

            Unos  300 estudiantes de los grados 5, 8-11 estudian en el colegium (perfiles: filológico, filosófico, artístico y estético).

            Los principales objetivos del Colegium es una búsqueda y selección de jóvenes estudiantes con talento para el estudio, la formación y creacion  de las condiciones para una educación de calidad, desarrollo de inclinaciones positivas, la formación de una personalidad creativa con profunda ciudadanía consciente, y un alto sentido de la dignidad nacional.

            39 maestros, entre ellos 15 profesores con título pedagógico "profesor senior", "profesor-metodista" trabajan en el Colegium. Los maestros de Colegium son autores de programas de cursos electivos, optativas. Algunos son entrenadores en los proyectos innovadores de nivel nacional e internacional.

            Colegium es una educación secundaria única. Cada estudiante es un partido de proyectos educativos nacionales e internacionales.

            Nuestros estudiantes participan y ganan en muchos tipos de proyectos: el Concurso Internacional de Geografía (medalla de bronce, Indonesia, 2010), el Concurso Internacional de Ucrania, Concurso ucraniano de jóvenes intelectuales "Conoce ucraniano", "Intelecto innovador de Ucrania", "Pasos para conocimiento del mundo "- Centro para Líderes Jóvenes Diplomacia, Programa de Intercambio de Futuros Líderes «Future Leaders Exchahge», concursos, conferencias científicas y muchos otros.

            Los estudiantes tienen logros: consieguen 200 puntos para la prueba, van a las universidades, reciben las becas del alcalde, jefe de la Administración del Estado, del Presidente de Ucrania. Muchos de ellos son ganadores de concursos nacionales e internacionales.

            El Colegium de Bila Tserkva Kiyiv region es ganador:

- Medalla de bronce en la Exposición Internacional III "establecimientos educativos modernos - 2014" (Marzo 2012);

- Medalla de plata en la Exposición - presentación nacional ІV "Innovación en la educación moderna" (octubre de 2012);

- Medalla de oro en la Exposición Internacional IV "establecimientos educativos modernos - 2013" (febrero-marzo de 2013).

            El Colegium colabora con muchas de las mejores universidades de Ucrania y Europa.

El Colegium = educación de calidad! La educación de calidad = comienzo exitoso!

 

 

2014-2015 навчальний рік(гуртки)

Графік роботи

гуртків, клубів, студій

Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради

Київської області

на І семестр 2014/2015 навчального року

 

з/п

Назва гуртка, клубу, студії

К-сть

учнів

П.І.П.

керівника

Ауд.

День проведення

занять

Час проведення

занять

1.

Театральна студія «Мельпомена»

31

Безпалий В.С.

актова зала

вівторок

пятниця

15.00

15.00

2.

Журналістська студія

35

Бондаренко О.В.

107

понеділок

вівторок

14.15

15.40

3.

Клуб інтелектуальних ігор “Ерудит”

34

Бесараб В.О.

108

вівторок

четвер

14.15

14.15

4.

Українознавча студія

34

Полякова І.І.

308

вівторок

четвер

14.15

14.15

5.

Туристсько — краєзнавчий гурток

31

Яременко Л.П.

103

середа

четвер

15.00

15.00

6.

Літературно – мистецьке об’єднання «Клуб зустрічей із видатними українцями»

35

Бондаренко О.В.

107

четвер

п’ятниця

15.00

14.15

7.

Гурток історичного краєзнавства «Київщина – шлях крізь віки»

31

Безпалий В.С.

310

середа

четвер

15.00

15.00

 

Опитування

Архів новин

Липень 2024 (18)
Червень 2024 (14)
Травень 2024 (26)
Квітень 2024 (26)
Березень 2024 (34)
Лютий 2024 (29)
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149. тел. (04563) 6-03-90, (04563) 6-45-70 bckolegium{a}ukr.net

Схема проїзду
MakeUp © 2010 Арт-Студия Foto-Fact
Copyright © 2010 -    Білоцерківський колегіум