Білоцерківський колегіум

Знання є сила, освіта - капітал.
Отто Вільман

Ukraine   English   Deutsch   France   Spain

» Технології » Анотований каталог матеріалів "Інноватика в сучасній освіті-2012"

Анотований каталог матеріалів "Інноватика в сучасній освіті-2012"

Анотований каталог матеріалів IV Національної виставки-презентації "Інноватика в сучасній освіті", жовтень 2012 р.

1. Шевченко О.М. Іспанська мова. Курс для початківців: Збірник програм факультативних курсів. – Біла Церква: Колегіум, 2012 – 38 с.

У збірнику представлено програми факультативних курсів з іспанської мови для здійснення допрофільної підготовки у 8-9 та профільної підготовки у 10-11 класах філологічного та суспільно-гуманітарного напрямку. Головна мета даних курсів полягає в удосконаленні іншомовного спілкування учнів, формуванні високого рівня комунікативної та соціокультурної компетенцій.

Рекомендовано до використання у загальноосвітніх школах, спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов, ліцеях, гімназіях, колегіумах.

2. Павлюк Г.О., Паливода І.І. Все про японську мову. Курс для початківців: Збірник лексико-граматичних вправ  – Біла Церква: Колегіум, 2012. СD-диск.

Даний курс розрахований на вивчення учнями 8 (9) класів японської мови протягом одного навчального року. Для забезпечення відповідного рівня викладання додається СD-диск «Збірник лексико-граматичних вправ «Японська мова. Курс для початківців».

Рекомендовано до використання у загальноосвітніх школах, спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов, ліцеях, гімназіях, колегіумах.

3. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. Позакласна робота в системі профільної освіти: збірник матеріалів для проведення позакласних заходів. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 116 с. + СD-диск.

У збірнику вміщено сценарії як традиційних шкільних свят, так і добірку позакласних заходів у системі профільної освіти. Дані матеріали оригінально й цікаво розкривають основні напрямки виховної роботи в закладі освіти, вирізняються тематичною різноманітністю та доступністю впровадження. На СD-диску представлено мультимедійні презентації, які доповнюють зміст позакласного заходу та сприяють поглибленню його виховного аспекту.

Адресовано заступникам директорів із виховної роботи, педагогам-організаторам, класним керівникам 8-11 класів, керівникам гуртків, учителям-предметникам.

4. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. Центр виховної роботи колегіуму: збірник матеріалів із досвіду роботи. – Біла Церква: Колегіум, 2012. -  59 с.

У збірнику представлено матеріали щодо організації системи виховної роботи в колегіумі. Подано Концепцію діяльності Центру виховної роботи, його структурно-змістову модель, колегіальні проекти, підбірку організаційних та методичних матеріалів.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, класним керівникам, вихователям, педагогам-організаторам.

5. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Підготовка обдарованих учнів до дослідницької діяльності: збірник матеріалів. – Біла Церква: Колегіум, 2012. -  60 с.

У збірнику представлено систему роботи навчального закладу з підготовки обдарованих учнів до дослідницької діяльності. У матеріалах вміщено концепцію діяльності та статут наукового товариства колегіантів, структурно-змістову модель, положення про учнівську науково-дослідницьку діяльність, організаційні накази, підбірки тем учнівських наукових робіт за секціями та відділеннями. Розкрито основні напрями співпраці колегіуму з вищими закладами України.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителями-предметниками, керівниками гуртків, секцій, студій, усім, хто займається організацією учнівської науково-дослідницької діяльності.

6. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. Правова освіта колегіантів: збірник матеріалів із досвіду роботи. – Біла Церква: Колегіум, 2012. –  60 с.

Представлено систему роботи закладу з організації правової освіти та правового виховання в умовах профільного навчання. У матеріалах вміщено Концепцію правоосвітньої діяльності колегіуму, аналітичні, організаційні та методичні матеріали, подано структурно-змістову модель учнівського самоврядування, а також представлено матеріали з досвіду роботи Правового клубу «Феміда».

Адресовано учителям-предметникам, педагогам-організаторам, заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, а також керівникам гуртків, студій, клубів.

7. Сіманова Т.М., Бесараб В.О., Козаченко О.І., Цибко В.В. Розвиток творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання: збірник матеріалів семінару-практикуму для вчителів математиків. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 34 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів математики  викладено теоретичні засади розвитку творчих здібностей учнів  в умовах профільного навчання у класах економічного профілю, подаються розробки уроків, факультативних занять та позакласних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах економічного профілю, вміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

8. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Смаглюк І.І., П’ятецька А.М., Туліветрова Н.М., Шульга С.В. Сучасні підходи до організації мовно-літературної освіти у філологічних класах: збірник матеріалів семінару-практикуму для вчителів української мови та літератури. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 32 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів української мови та літератури викладено теоретичні засади сучасних підходів до організації мовно-літературної освіти у філологічних класах, подаються розробки уроків, факультативних занять та позакласних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах філологічного профілю, вміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної  та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів.

Адресовано вчителям української мови та літератури загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

9. Гайдаєнко О.А., Яременко Л.П. Сучасні підходи до формування економічних та географічних компетентностей старшокласників в умовах профільної освіти: збірник матеріалів семінару-практикуму для вчителів географії та економіки. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 36 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів географії та економіки  викладено теоретичні засади сучасних підходів до формування економічних та географічних компетентностей старшокласників в умовах профільної освіти, подаються розробки уроків, занять природничого гуртка та позакласних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах економічного профілю, вміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів.

Рекомендовано до використання вчителями географії та економіки загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

10. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. На шляху до європейської інтеграції: збірник матеріалів з досвіду роботи. – Біла Церква: Колегіум, 2011. – 43 с.

У збірнику вміщено матеріали з досвіду роботи Центру молодіжної дипломатії та європейського клубу «Патріот» Білоцерківського колегіуму: положення, проекти, методичні матеріали, сценарії заходів.

Адресовано керівникам європейських клубів, педагогам-організаторам, класним керівникам, вихователям, студентам педагогічних вузів.

11. Туліветрова Н.М. Портфоліо учителя світової літератури: збірник матеріалів з конкурсу «Учитель року – 2011». – Біла Церква: Колегіум, 2012. - 55 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя щодо використання методу проектів на уроках світової літератури як фактору розвитку інформаційної культури колегіантів. Подано розробки уроків, учнівські проектні дослідження, навчальні проекти, сценарії заходів, літературні диктанти тощо.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям світової літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

12. Фареник Ю.М. Портфоліо учителя фізичної культури: збірник матеріалів з конкурсу «Учитель року – 2012». – Біла Церква: Колегіум, 2012. - 35 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя фізичної культури щодо формування в учнів стійкого інтересу до занять фізичною культурою і спортом, впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках та в позаурочній діяльності. Подано розробки уроків з варіативного модуля «Баскетбол» (11 клас), «Легка атлетика» (10 клас), методичні рекомендації щодо використання елементів сугестивного навчання на уроках фізичної культури.

Адресовано  заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям  фізичної культури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

13. Тимошенко Ю.І. Використання інформаційних технологій на заняттях фізичного лабораторного практикуму: збірник матеріалів. – Біла Церква: Колегіум, 2012. –   31 с.

Представлено матеріали щодо організації та проведення фізичного лабораторного практикуму з використанням інформаційних технологій. У матеріалах вміщено теоретичні відомості, зразки завдань, інструктивні картки та методичні рекомендації.

Адресовано вчителям фізики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

14. Гайдаєнко О.А. Сучасні підходи до організації та проведення практичних робіт з географії в умовах профільного навчання: збірник матеріалів для проведення практичних робіт. – Біла Церква: Колегіум, 2012. - 48 с.

У збірнику представлено матеріали щодо організації та проведення практичних робіт з географії у 10 класі. У матеріалах вміщено теоретичні відомості, зразки завдань, інструктивні картки, проблемні запитання та методичні рекомендації.

Адресовано вчителям географії загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням природничих дисциплін, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

15. Сіманова Т.М., Цибко В.В., Козаченко О.І., Бесараб В.О. Контрольні роботи з алгебри та алгебри і початків аналізу: збірник для 8-11 класів. - Біла Церква: Колегіум, 2012. - 56 с.

У даному збірнику міститься повна добірка тематичних контрольних робіт з курсу алгебри (поглиблене вивчення) для 8-го та 9-го класів, а також з курсу алгебри та початків аналізу (профільний рівень) для 10-11 класів за І семестр. Різнорівневі завдання дібрано відповідно до чинних програм для поглибленого та профільного вивчення математики. Збірник допоможе вчителю ефективно здійснювати тематичний контроль навчальних досягнень учнів, адже кожна контрольна робота містить кілька варіантів, у яких є завдання початкового, середнього, достатнього і високого рівня.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

16. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Науковий вісник – 2011: збірник тез учнівських науково-дослідних робіт у системі МАН.  - Біла Церква: Колегіум, 2011. - 41 с.

Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які були представлені колегіантами для захисту у Малій академії наук в секціях  історії України, історичного краєзнавства, географії, правознавства, релігієзнавства та історії релігії, української мови, фольклористики, мистецтвознавства, англійської мови, іспанської мови, математики, прикладної математики, експериментальної фізики, мікроекономіки та макроекономіки, психології, агрономії.

Адресовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

17. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Науковий вісник – 2012: збірник тез учнівських науково-дослідних робіт у системі МАН.  - Біла Церква: Колегіум, 2012. - 91 с.

Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які були представлені колегіантами для захисту у Малій академії наук в секціях журналістики, історії України, соціології, філософії, української літератури, англійської мови і літератури, прикладної математики, астрономії та астрофізики, мікроекономіки та макроекономіки, загальної біології, ветеринарії та зоотехнії, географії та ландшафтознавства, геології, релігієзнавства та історії релігії, технологій програмування, математики, математичного моделювання, фінансів, грошового обігу і кредиту, психології, хімії, лісознавства, мистецтвознавства, правознавства, технічних процесів та перспективних технологій, зарубіжної літератури, фольклористики, української мови, експериментальної фізики, охорони довкілля та раціонального природокористування.

Адресовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

18. Кравчук Н.Л. Мультимедійний супровід занять факультативного курсу «Англійська мова в світі»: збірник матеріалів. СD-диск - Біла Церква: Колегіум, 2012.

Даний диск містить комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на заняттях спецкурсу «Англійська мова у світі» в 9 (10) класах для пояснень нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих знань, умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій на етапі допрофільної та профільної філологічної освіти. Адресовано учителям англійської мови загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

19. Туліветрова Н.М. Конструктор уроків із світової літератури для учнів 8-11 класів: мультимедійна бібліотека для вчителя. СD-диск. - Біла Церква: Колегіум, 2012.

Мультимедійна бібліотека «Конструктор уроків із світової літератури для учнів 8-11 класів» може стати у нагоді творчим учителям, використовують інтерактивні методи і форми роботи для проведення цікавих та змістовних уроків світової літератури у 8-11 класах. Мультимедійна бібліотека у своєму складі містить презентації за такими розділами: «Періоди, напрями і течії у світовій літературі», «Біографії зарубіжних письменників», «Твори світового письменства». Адресовано вчителям світової літератури загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

20. Цибко В.В. Мультимедійний супровід уроків алгебри у 8 класі: збірник матеріалів. СD диск. - Біла Церква: Колегіум, 2012.

Електронний посібник містить комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках алгебри у 8 класі для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій на етапах допрофільної математичної освіти. Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

21. Гайдаєнко О.А. Мультимедійний супровід уроків економічної та соціальної географії світу: збірник матеріалів. СD диски.  - Біла Церква: Колегіум, 2012.

Представлено комплекс розроблених учителем та учнями презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках географії в 10 класі для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих умінь та навичок, а також перевірки сформованості навчальних компетенцій на етапі профільної економічної освіти. Адресовано учителям географії, загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

22. Шевченко О.М. Мультимедійний супровід уроків іспанської мови: збірник матеріалів. СD диск.  - Біла Церква: Колегіум, 2012.

Електронний посібник містить матеріали, які доречно використовувати на факультативних заняттях з іспанської мови у 8-9 та 10-11 класах для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих знань умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій на етапі допрофільної та профільної філологічної освіти. Адресовано учителям-предметникам загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

23. Орлюк Л.В. Мультимедійний супровід уроків з курсу «Захист Вітчизни» для 10-11 класів: збірник матеріалів. СD диски.  - Біла Церква: Колегіум, 2012.

Даний диск містить комплекс розроблених учителем та учнями презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках курсу «Захист Вітчизни» для учнів 10-11 класів під час пояснення нового матеріалу, відпрацювання здобутих умінь і навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій. Адресовано вчителям курсу «Захист Вітчизни», біології загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

24. Яременко Л.П. Дидактичні матеріали для поточного оцінювання з курсу «Економічна і соціальна географія світу». – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 42 с.

У збірнику представлено матеріали для поточного оцінювання з курсу «Економічна і соціальна географія світу». Матеріали згруповано відповідно до розділів навчальної програми з предмету. У збірку вміщено такі види завдань: експрес-тести, гра «Вірю – не вірю», «Географічний крос», географічний диктант, кросворди.

Адресовано вчителям географії загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів, професійно-технічних училищ, коледжів тощо.

25. Склярова Г.М., Гайдаєнко О.А., Яременко Л.П. Програма гуртка «Європейський туристсько-краєзнавчий клуб «Патріот»: - Біла Церква: Колегіум, 2012. – 88 с.

Програма гуртка «Європейський туристсько-краєзнавчий клуб «Патріот» розрахована на заняття з учнями 8-9 класів та створена з метою більш повного ознайомлення учнів з країнами, що є найближчими сусідами України й утворили єдине політичне та економічне об’єднання; формування знань про географічну карту Європи, України, світу; поширення інформації про діяльність Євросоюзу серед місцевої громади, усвідомлення учнями приналежності до європейської культури, економіки, історії ознайомлення з історією культурою та природою України, рідного краю шляхом організації туристсько-краєзнавчої роботи.

Адресовано вчителям природничих дисциплін загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл і ліцеїв, гімназій, колегіумів тощо.

26. Яременко Л.П. Мультимедійний супровід уроків географії. – Біла Церква: Колегіум, 2012.

Диск містить комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках географії у 8-10 класах для пояснення нового матеріалу, відпрацювання здобутих умінь та навичок, а також перевірки сформованості навчальних компетенцій із географії.

Адресовано учителям географії загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

27. Туліветрова Н.М. Збірник літературних диктантів. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 112 с.

Збірник допоможе застосувати на практиці сучасні освітні стандарти й здійснити перевірку знань учнів. Система питань літературних диктантів допоможе сформувати вміння аналізувати прочитані художні твори, перевірити знання фактів із біографій письменників, понять теорії літератури. Збірник містить літературні диктанти, кожен з яких має 12 або більше запитань.

Адресові учителям світової літератури загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, колегіумів.

28. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Програма факультативного курсу «Основи науково-дослідницької роботи». – Біла Церква: Колегіум, 2012.

Програма факультативного курсу розрахована на учнів 8, 9, 10 класів ліцеїв, гімназій, колегіумів, загальноосвітніх навчальних закладів, де працюють наукові товариства або наукові секції, гуртки, де є юні науковці.

Вивчаючи курс учні отримають інформацію про науку, її роль у розвитку суспільства, набудуть навиків та умінь проведення досліджень, роботи з літературними джерелами, відбору і аналізу інформації, формування цілей і завдань дослідження, узагальнення наукової інформації, написання наукових рефератів, курсових проектів, науково-дослідницьких робіт та робити певні висновки і рекомендації.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителями-предметниками, керівниками гуртків, секцій, студій, усім, хто займається організацією учнівської науково-дослідницької діяльності.

29. Туліветрова Н.М. Портфоліо керівника групи: збірник матеріалів з конкурсу «Класний керівник року – 2012». – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 55 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи керівника групи щодо створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості: духовно багатої, фізично здорової, гармонійно розвиненої, із свідомою патріотичною позицією громадянина України і світу. Подано авторську програму виховної роботи: «Думай глобально – дій локально», розробки виховних справ, сценарії позакласних виховних заходів тощо.

Адресовано заступникам директорів із виховної роботи, педагогам-організаторам, керівникам, загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

30. Сіманова Т.М., Цибко В.В., Козаченко О.І., Бесараб В.О. Контрольні роботи  з алгебри та алгебри і початків аналізу: збірник для 8-11 класів. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 38 с.

У даному збірнику міститься повна добірка тематичних контрольних робіт із курсу алгебри (поглиблене вивчення) для 8-го та 9-го класів, а також із курсу алгебри та початків аналізу (профільний рівень) для 11 класу за ІІ семестр.

Різнорівневі завдання зібрано відповідно до чинних програм для поглибленого та профільного вивчення математики. Збірник допоможе вчителю ефективно здійснювати тематичний контроль навчальних досягнень учнів, адже кожна контрольна робота містить кілька варіантів, у яких є завдання початкового, середнього, достатнього і високого рівня.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

31. Кравчук Н.Л. Мультимедійний супровід уроків англійської у 8-9 класах при використанні НК Solution. Pre-Intermediate.//Oxford University Press: електронний посібник. – Біла Церква: Колегіум, 2012.

Даний диск містить комплекс малюнкових диктантів у формі презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках англійської мови у 8-9 класах для перевірки рівня володіння лексемами, а також відпрацювання здобутих знань, умінь та навичок на етапі допрофільної філологічної освіти. Адресовано учителям англійської мови загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

32. Авторський колектив керівників груп. Збірник авторських програм виховної роботи. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 22 с.

У збірнику вміщено програми виховної роботи для організації активного та змістовного дозвілля учнів 8-11 класів, підготовлені керівниками груп.

Для класних керівників 8-11 класів, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів.

33. Шевченко О.М. Культурна карта Іспанії: збірник матеріалів. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 23 с.

У пропонованому країнознавчому збірнику матеріалів для вчителів іспанської мови викладена спеціально дібрана лінгвокраїнознавча інформація. Збірник передбачає ознайомлення учнів з культурою країни, мова якої вивчається, і рекомендовано до вивчення учнями 8-11 класів на етапі допрофільної та профільної підготовки у класах філологічного напрямку. Адресовано вчителям іспанської мови загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.


2165 Переглядів.

А також по темі:

Опитування

Архів новин

Квітень 2024 (10)
Березень 2024 (34)
Лютий 2024 (29)
Січень 2024 (40)
Грудень 2023 (35)
Листопад 2023 (42)
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149. тел. (04563) 6-03-90, (04563) 6-45-70 bckolegium{a}ukr.net

Схема проїзду
MakeUp © 2010 Арт-Студия Foto-Fact
Copyright © 2010 -    Білоцерківський колегіум