Білоцерківський колегіум

Знання є сила, освіта - капітал.
Отто Вільман

Ukraine   English   Deutsch   France   Spain

» Технології » Анотований каталог матеріалів Шостого Міжнародного форуму-презентації «Інноватика в сучасній освіті»

Анотований каталог матеріалів Шостого Міжнародного форуму-презентації «Інноватика в сучасній освіті»

Склярова Г.М. Патріотичне виховання: програма патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності учнів Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради Київської області на 2013 – 2018 роки / Г.М. Склярова, Л.В. Дудка. – Біла Церква: Колегіум, 2014. – 19с.

Представлено матеріали щодо забезпечення ефективного здійснення заходів патріотичного виховання колегіантів через використання потужного потенціалу системи освіти України у взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, закладами культури та релігійними організаціями із залученням до цієї роботи засобів масової інформації та використання мережі Інтернет. Програма сприяє підвищенню рівня професійної підготовки керівників груп та учителів–предметників із питань патріотичного виховання підлітків та молоді.

Адресовано заступникам директорів з виховної та навчально-виховної роботи, педагогам-організаторам, класним керівникам, керівникам гуртків, секцій, студій.

 

Склярова Г. М., Дудка Л. В. Програма факультативного курсу «Основи нау­ково-дослідницької ро­боти»: програма / Г. М. Склярова, Л. В. Дудка. – Біла Церк­­ва: Колегіум, 2014. – 15с.

Програма факультативного курсу розрахована на учнів 8, 9, 10 класів лі­цеїв, гімназій, коле­гіу­мів, за­гальноосвітніх навчальних закладів, де працю­ють наукові товариства або наукові секції, гурт­ки, де є юні науковці. Ви­вча­ю­чи курс учні отримають інформацію про науку, її роль у розвитку су­спіль­ст­ва, на­бу­дуть навиків та умінь проведення досліджень, роботи з літератур­ни­ми джерелами, від­бо­ру і аналізу ін­фор­мації, формування цілей і завдань до­слід­ження, узагальнення наукової інфор­ма­ції, написання нау­ко­вих рефератів, кур­сових проектів, науково-дослідницьких робіт та робити певні ви­сновки і рекомендації.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителями-пред­мет­никами, керівниками гуртків, секцій, студій, усім, хто займається організацією учнівської нау­ко­во-дослідницької діяльності.

 

Бесараб В.О., Козаченко О.І.. Вісник предметно-циклової комісії вчителів математики, фізики, інформатики: матеріали з досвіду роботи / В.О. Бесараб, О.І.Козаченко. - Біла Церква: Колегіум, 2014. – 43с.

Представлено досвід роботи предметно-циклової комісії вчителів математики, фізики, інформатики. Вміщено інформацію про організаційні форми роботи, зразки відкритих уроків, приклади матеріалів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі Малої академії наук

Адресовано керівникам шкільних методичних об’єднань, вчителям математики, фізики, інформатики загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

 

Туліветрова Н. М. Метод проектів на уроках світової літератури як розвиток інформаційної культури колегіантів: матеріали з досвіду роботи / Н. М. Туліветрова. – Біла Церква: Колегіум, 2014. – 43с.

Представлено матеріали з досвіду роботи вчителя щодо використання методу проек­тів на уроках світової літератури. Подано роз­робки уроків, учнівські проектні дослідження, навчальні проекти, сценарії заходів, літературні диктанти тощо.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям світової літератури за­гальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Махаринська О.П. Практичні роботи з контурними картами на уроках історії у 8 класі: методичний посібник / О.П. Махаринська. – Біла Церква: Колегіум, 2014. – 22с.

Посібник вміщує практичні поради для вчителів та учнів при роботі з контурними картами на уроках історії України та всесвітньої історії, використання яких зробить уроки цікавішими, ефективнішими та зрозумілішими учням. Представлено зразки оформлення ряду практичних робіт із історії.

Адресовано вчителям історії та учням загальноосвітніх навчальних закладів .

 

Тимошенко Ю.І. Збірник інструкцій для проведення фізичного лабораторного практикуму в 10-11 класах: методичний посібник / Ю.І. Тимошенко. – Біла Церква: Колегіум, 2014. – 46с.

Представлено інструкції робіт фізичного лабораторного практикуму, який проводиться в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів, з використанням простого обладнання та ІКТ, методичні рекомендації щодо проведення робіт практикуму.

Адресовано вчителям фізики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.


3912 Переглядів.

А також по темі:

Опитування

Архів новин

Квітень 2024 (16)
Березень 2024 (34)
Лютий 2024 (29)
Січень 2024 (40)
Грудень 2023 (35)
Листопад 2023 (42)
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149. тел. (04563) 6-03-90, (04563) 6-45-70 bckolegium{a}ukr.net

Схема проїзду
MakeUp © 2010 Арт-Студия Foto-Fact
Copyright © 2010 -    Білоцерківський колегіум