Білоцерківський колегіум

Знання є сила, освіта - капітал.
Отто Вільман

Ukraine   English   Deutsch   France   Spain

Участь учнів 8-11 класів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

п/п

Прізвище, імя, по батькові учня

Група

Дисципліна

Місце

1.

Бурилкін

Леонід Євгенійович

42

Екологія

ІІ

2.

Бурилкін

Леонід Євгенійович

42

Біологія

ІІ

3.

Лаптєва Катерина Олександрівна

43

Іспанська мова

ІІ

4.

Пономаренко Анастасія Миколаївна

31

Російська мова

ІІ

5.

Матусевич Ірина Всеволодівна

11

Хімія

ІІ

6.

Роль Вікторія Костянтинівна

33

Образотворче мистецтво

ІІІ

7.

Матусевич Ангеліна Всеволодівна

11

Географія

ІІІ

8.

Рибченко Ніна Петрівна

31

Світова література

ІV

 
 

2013/2014 навчальний рік (10-11 класи)

Результати виступу учнів 10-11 класів Білоцерківського колегіуму

на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

 

Особливості освітнього процесу у ліцеї

ЛІЦЕЙ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ліцей "Білоцерківський колегіум"

Білоцерківської міської ради

Київської області

м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149

тел. (04563) 6-03-90

тел. (04563) 6-45-70

www.bckolegium.com.ua

e-mail: bckolegium@ukr.net

Директор: Склярова Галина Миколаївна

 

Білоцерківський колегіум розпочав свою діяльність 1 вересня 2008 року. Рішенням Білоцерківської міської ради від 29.08.2019 року № 4150-75-VII колегіум було реорганізовано у ліцей «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської ради Київської області.

Академічний ліцей забезпечує профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

Ліцей здійснює широку фундаментальну загальноосвітню суспільно-гуманітарну підготовку, що є базою для вступу до вищих навчальних закладів України та Європи.

Діяльність ліцею будується на принципах гуманізму, демократизму, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із громадянською самосвідомістю, національною історією та культурою, диференціації змісту та джерел освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

Головними завданнями ліцею є:

- пошук і відбір для навчання талановитої учнівської молоді;

- створення умов для здобуття ліцеїстами освіти понад державний освітній стандарт;

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань учнів, потреб і вміння особистості самовдосконалюватися;

- забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками з наукової та дослідно-експериментальної роботи;

- формування творчої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, високим почуттям національної і власної гідності;

- розробка та апробація нового змісту освіти, інноваційних форм і методів навчання і виховання.

 У ліцеї працює 43 педагогічні працівники, з них  2 – «Відмінник освіти України», 13 учителів мають педагогічне звання «учитель-методист», 5 - «старший вчитель», 25 – вищу кваліфікаційну категорію, 5 – І кваліфікаційну категорію. Якісний склад педагогічних працівників (вища та І кваліфікаційна категорії) становить 70 %.

Освітній процес:

У ліцеї навчаються учні 5-11 класів.

Для учнів 5-9 класів організовано допрофільну підготовку за такими напрямами:

- 5-А клас - білігвальний:

поглиблено вивчаються:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- українська мова - 4 год. на тиждень;

- починаючи з 5-го класу поступово запроваджується часткове вивчення 1-2 предметів іноземною мовою. У 5-му класі таким предметом обрано природознавство;

- друга іноземна мова (французька, німецька) – 2 год. на тиждень;

консультації:

- математика.

5-Б клас – математичний:

поглиблено вивчаються:

- математика - 6 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

- українська мова - 4 год. на тиждень;

консультації:

- математика;

- англійська мова.

- 6-А клас - білінгвальний:

поглиблено вивчаються:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- українська мова - 4 год. на тиждень;

- у 6-му класі продовжується вивчення предметів іноземною мовою. У 6-му класі таким предметом є географія;

- друга іноземна мова (французька, німецька) – 2 год. на тиждень;

консультації:

- математика.

- 6-Б клас – математичний:

поглиблено вивчаються:

- математика - 6 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

- українська мова - 4 год на тиждень;

курси за вибором та факультативи:

- Фінансово-грамотний споживач;

консультації:

- математика.

- 7-А клас - білінгвальний:

поглиблено вивчаються:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- українська мова - 3 год. на тиждень;

- у 7-му класі продовжується вивчення предметів іноземною мовою. У 7-му класі такими предметами є географія та мистецтво;

- друга іноземна мова (французька, німецька) - 2 год на тиждень.

- 7-Б клас – математичний:

підсилено вивчення таких предметів:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

- українська мова - 3 год. на тиждень;

- алгебра - 3,5 год. на тиждень;

- геометрія – 2,5 год. на тиждень;

курси за вибором та факультативи:

- Фінансова культура.

 - 11 група - білінгвальна:

поглиблено вивчаються:

 - англійська мова - 5 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- українська мова - 2,5 год. на тиждень;

- у 8-му класі продовжується вивчення предметів іноземною мовою. Такими предметами є географія, мистецтво та інформатика.

- друга іноземна мова (французька, німецька) – 2 год. на тиждень.

- 12 група - суспільно-гуманітарний напрям:

поглиблено вивчаються:

- історія України - 3 год. на тиждень;

- всесвітня історія - 2 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- українська мова - 4 год. на тиждень;

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

курси за вибором, факультативи:

- Прикладні фінанси.

- 13 група - філологічний напрям:

поглиблено вивчаються:

- українська мова - 4 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

курси за вибором, факультативи:

- Прикладні фінанси;

- Фізична географія Київської області;

консультації:

- англійська мова.

- 21 група - білінгвальна:

поглиблено вивчаються:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

- друга іноземна мова (іспанська, французька) - 2 год. на тиждень;

- у 9-му класі продовжується вивчення предметів іноземною мовою: такими предметами є географія, мистецтво та інформатика.

- 22 група - суспільно-гуманітарний напрям:

поглиблено вивчаються:

- історія України - 3 год. на тиждень;

- всесвітня історія - 2 год на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- українська мова - 4 год. на тиждень;

- англійська мова - 5 год. на тиждень.

- 23 група - філологічний напрям:

поглиблено вивчаються:

- українська мова - 4 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- англійська мова - 5 год. на тиждень;

консультації:

- англійська мова.

У школі ІІІ ступеня (10-11 класи) учні ліцею навчаються за такими профілями:

- 31 група - з експериментальними інтегрованими курсами; профіль української та іноземної (англійської) філології:

на профільному рівні вивчаються:                 

- українська мова – 4 год. на тиждень;

- українська література – 4 год. на тиждень;

- англійська мова – 5 год. на тиждень;

- зарубіжна література – 2 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- історія: Україна і світ (експериментальний інтегрований курс) – 3,5 год. на тиждень;

- природничі науки – 4 год. на тиждень;

індивідуальні заняття, консультації:

- англійська мова.

- 32 група:

на профільному вивчаються:                 

- історія України – 3 год. на тиждень;

- українська мова – 4 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- математика - 4 год. на тиждень;

- англійська мова - 3,5 год. на тиждень;

індивідуальні заняття, консультації:

- англійська мова.

- 41 група – з експериментальними інтегрованими курсами; профіль української та іноземної (англійської) філології:

на профільному рівні вивчаються:                 

- українська мова – 4 год. на тиждень;

- українська література – 4 год. на тиждень;

- англійська мова – 5 год. на тиждень;

- зарубіжна література – 2 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- історія: Україна і світ - 4 год. на тиждень;

- природничі науки – 4 год. на тиждень;

індивідуальні заняття та консультації:                             

- біологія;

- географія;

- математика;

- англійська мова.

- 42 група:

на профільному вивчаються:

- історія України – 3 год. на тиждень;

 - українська мова – 4 год. на тиждень;

підсилено вивчення таких предметів:

- українська література - 3 год. на тиждень;

- англійська мова – 3,5 год. на тиждень;

індивідуальні заняття, консультації:

- українська література;

- українська мова;

- англійська мова.

До складу кожного профілю навчання обов’язково входять елективні курси, які забезпечують поглиблення і розширення змісту профільних предметів, профільну прикладну і початкову професійну спеціалізацію навчання.

Позаурочне виховання ліцеїстів у системі позакласної роботи доповнює зміст освіти та становить цілісну складову. У ліцеї створено та успішно функціонує Центр виховної роботи, який включає в себе цілу низку гуртків, студій, клубів за інтересами:

- Учнівське наукове товариство "Пошук";

- Гурток "Журналістика";

- Студія декоративного дизайну;

- Гурток "Радіотеатр";

- Гурток "Психологія";

- Гурток «Людина і природа»;

- Гурток "Географічне краєзнавство";

- Гурток "Європейський клуб";

- Гурток "Основи біохімії";

- Гурток декоративно-вжиткового мистецтва.

Ліцей «Білоцерківський колегіум» є навчальним закладом високої гуманістичної та демократичної культури спілкування, творчої співдружності і співпраці вчителів та учнів.

 Модель випускника ліцею:

- фізично та морально здорова особистість зі сформованою ціннісною позицією;

- особистість, яка виявляє життєву компетентність при професійному виборі;

- є свідомим громадянином держави та патріотом України;

- визначаючи власну цінність, цінує іншу особистість;

- є високо духовною людиною, яка знає та шанує національну та світову культуру, дотримується звичаїв та традицій рідного народу;

- прагне до особистісного успіху завдяки творчій продуктивній праці на благо суспільства.

 
 

Інформація про працівника відділу КМСД

Папій Костянтин Павлович - оперуповноважений відділ Кримімінальної міліції у справах дітей ІІ міського відділу міліції Білоцерківського міського відділу " з обслуговування м. Білої Церкви та Білоцерківського району" ГУ МВС України в Київській області, капітан міліції.

Звертайтеся за адресою:

м. Біла Церква,

вул. Привокзальна, 3а, каб.№419

р.т. 093 144 55 79

Години прийому:

вівторок - 15.00 -17.00

п’ятниця - 15.00 -17.00

Управління КМСД МВС: ditypolice@mvsgov.ua та ВКМСД ГУ: kvsdkievobl@ukr.net

 

2013/2014 навчальний рік (8-9 класи)

Результати виступу учнів 8-9 класів Білоцерківського колегіуму

на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

 

2013/2014 навчальний рік

Графік роботи гуртків, клубів, студій Білоцерківського колегіуму на І семестр 2013/2014 навчального року

 
 
 

Опитування

Архів новин

Липень 2020 (4)
Червень 2020 (17)
Травень 2020 (13)
Квітень 2020 (10)
Березень 2020 (41)
Лютий 2020 (40)
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149. тел. (04563) 6-03-90, (04563) 6-45-70 bckolegium{a}ukr.net

Схема проїзду
MakeUp © 2010 Арт-Студия Foto-Fact
Copyright © 2010 -    Білоцерківський колегіум